Ohjelmakausi 2007–2013

Kuvassa teksti Vipuvoimaa EU:lta 2007--2013. Teksti Vipuvoimaa ja 2007-13 ovat vihreällä, muu mustalla.Euroopan unionin rakennerahastojen tuki ohjataan Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ohjelmien kautta.

Ohjelmakaudella 20072013 Manner-Suomen ESR-ohjelma jakaantuu valtakunnalliseen ja alueellisiin osioihin.

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa valtakunnallisen osion rahoituksen jakamisesta projekteille.

Lääninhallitukset vastasivat vuoden 2009 loppuun asti ESR-ohjelmanalueellisten osioiden sekä EAKR-ohjelmien rahoituksen jakamisesta sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla. Vuoden 2010 alusta lähtien tehtävät siirtyivät ESR-ohjelman alueosioiden osalta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille ja EAKR-ohjelmien osalta maakuntien liitoille.

ESR:n valtakunnalliset kehittämisohjelmat 2007–2013

Oikeassa yläkulmassa EU:n lippu. Sen alla teksti Euroopan unioni - Euroopan sosiaalirahasto.Manner-Suomen ESR-ohjelman valtakunnallinen osio toteutetaan toimintalinjakohtaisina kehittämisohjelmina. Sosiaali- ja terveysministeriön osalta valtakunnalliset kehittämisohjelmat ovat ministeriön strategioihin perustuvia laajoja kehittämiskokonaisuuksia.

Valtakunnallisia kehittämisohjelmia toteutetaan Itä-Suomen ja Ahvenanmaan ulkopuolisilla alueilla. Kukin hanke voi kuulua vain yhteen kehittämisohjelmaan.

Ohjelmakaudella 20072013 sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa kolmea valtakunnallista kehittämisohjelmaa:

Terveenä ja osaavana työssä

Terveenä ja osaavana työssä -ohjelman tavoitteena on

 • hallita rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia,
 • kehittää terveyttä edistävää toimintaa,
 • vahvistaa osaamista, jaksamista ja innovatiivisuutta,
 • tukea työuria sekä
 • kehittää työorganisaatioita ja työoloja sosiaali- ja terveydenhuollon alalla.

Ohjelman kuvaus kokonaisuudessaan

Tasa-arvoa työelämään - yhdenvertaisuutta yhteiskuntaan

Tasa-arvoa työelämään - yhdenvertaisuutta yhteiskuntaan -ohjelma pyrkii

 • edistämään naisten ja miesten samapalkkaisuutta,
 • tukemaan naisten urakehitystä ja lisäämään naisjohtajien määrää,
 • kehittämään työ- ja yksityiselämän yhteensovittamista sekä
 • vahvistamaan tasa-arvosuunnittelua.

Ohjelman kuvaus kokonaisuudessaan

Välityömarkkinat

Välityömarkkinat-ohjelman tavoitteena on

 • kehittää moniammatillisia prosesseja ja asiakasohjauksen malleja, jotka edistävät työmarkkinoilta syrjäytyneiden, syrjäytymisvaarassa olevien sekä vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä välityömarkkinoilta avoimille työmarkkinoille sekä
 • vahvistaa kaikkein vaikeimmin työllistyvien henkilöiden sosiaalista toimintakykyä ja elämänhallintaa sekä luoda edellytyksiä työllistymiselle erityisenä kohderyhmänä kuntouttavan työtoiminnan toimenpiteisiin oikeutetut työttömät.

Ohjelman kuvaus kokonaisuudessaan

Lisätietoja

Lars Kolttola, neuvotteleva virkamies 
STM, Hallinto- ja suunnitteluosasto, Suunnittelu- ja kehittämisryhmä 0295163266  


Kati Herranen-Haapaniemi, Ohjelmakoordinaattori 
STM, Hallinto- ja suunnitteluosasto, Suunnittelu- ja kehittämisryhmä 0295163273  


Irmeli Järvenpää, Ohjelmakoordinaattori 
STM, Hallinto- ja suunnitteluosasto, Suunnittelu- ja kehittämisryhmä 0295163274  


Anne Nyström, ohjelma-avustaja 
STM, Hallinto- ja suunnitteluosasto, Suunnittelu- ja kehittämisryhmä 0295163276  


Anneli Hagelberg, suunnittelija 
STM, Hallinto- ja suunnitteluosasto, Suunnittelu- ja kehittämisryhmä 0295163277