FI SV

ESR:n hankehaku 25.1.2018 - 23.3.2018

Hankehaku on päättynyt.

Ylhäällä vihreällä teksti Vipuvoimaa. Sen alla mustalla teksti EU:lta 2014 - 2020

Sosiaali- ja terveysministeriö avaa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankehaun koskien valtakunnallista toimenpidekokonaisuutta ”Työ, työkyky ja innovaatiot”. Hankkeiden tulee olla valtakunnallisia. Hakuaika on 25.1.2018 - 23.3.2018.

Haku kohdistuu pääsääntöisesti julkiseen sosiaali- ja terveysalan henkilöstön tukemiseen maakunta- ja sote-uudistuksessa. Haku toteutetaan teemalla ”Johtaminen, osaaminen ja työhyvinvointi muuttuvassa toimintaympäristössä” ja toimintaympäristönä on sosiaali- ja terveyssektori. Kohderyhmä on kuntien ja kuntayhtymien sote-tehtävissä työskentelevä henkilöstö, niin johto kuin työntekijät (mukaan lukien ns. tukitehtävät).

Samanaikaisesti haetaan rahoitettavaksi valtakunnallista tukihanketta, joka vastaa hankekokonaisuuden koordinaatiosta tukien hankkeita tavoitteiden saavuttamisessa ja tulosten juurruttamisessa.

Rahoittaja esittää, että hankehenkilöstöön palkataan mahdollisuuksien mukaan eri-ikäisiä, eri sukupuolien edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä tai kohderyhmän edustajia.

Hankkeiden valintaperusteet

Hankkeet arvioidaan ja pisteytetään Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 seurantakomitean hyväksymien yleisten valintaperusteiden ja erityistavoitteen 7.1: "Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen" ja rahoittajan asettaman tarkentavan valintaperusteen mukaan.

Tarkentava valintaperuste:

Tarkentava valintaperuste kokeilu- ja toteutushankkeelle on edistää maakunta- ja sote-uudistusta kehittämällä ja käyttöönottamalla muuttuvassa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä henkilöstön työhyvinvoinnin, osaamisen ja osallisuuden toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä johtamisen keinoin ja hyödyntäen maakuntien tutkimus-, kehittämis-, innovaatio ja koulutustoiminnan yhteistyötä. (25 %)

Tarkentava valintaperuste tukihankkeelle on edistää maakunta- ja sote-uudistusta tukemalla kokeilu- ja toteutusvaiheen hankkeiden tavoitteiden saavuttamista ja hyvien käytäntöjen levittämistä. Tukihanke vastaa kokeilu- ja toteutushankkeiden koordinoinnista, hankkeiden välisestä yhteistyöstä ja viestinnästä. (25 %)

Hakemusten toimitustapa

Sosiaali- ja terveysministeriölle osoitetut hakemukset tulee jättää viranomaiskäsittelyyn EURA2014-tietojärjestelmässä viimeistään perjantaina 23.3.2018. EURA-järjestelmään ei tällä hetkellä pysty tekemään kirjauksia hankekustannuksista vuodelle 2021. Järjestelmä päivitetään näillä näkymin vasta hankehaun päättymisen jälkeen. Siten vuoden 2021 kustannukset merkitään vuoden 2020 kustannuksiin. Hakemukseen tulee tehdä liite, jossa kustannukset on eritelty vuositasolla. Kun EURA on tämän asian osalta päivitetty, kustannukset korjataan järjestelmään.

Hakemusta jätettäessä tulee varmistaa, että se kohdistetaan sosiaali- ja terveysministeriölle. Koska rahoituksen hakeminen tapahtuu täysin sähköisesti, hakemusta ei tarvitse enää tulostaa ja toimittaa rahoittavalle viranomaiselle erikseen allekirjoitettuna. Myös liitteet toimitetaan sähköisesti EURA2014-järjestelmän kautta. Verovelkatodistusta, kauppa-, yhdistys- ja säätiörekisteriotetta tai selvitystä nimenkirjoitusoikeudesta ei tarvitse toimittaa.

Rahoitusta haetaan EURA2014 -järjestelmässä sähköisesti. Rahoituksen hakeminen edellyttää verohallinnon Katso-tunnistautumispalvelun käyttöä. Katso-tunnisteen käyttö on maksutonta.

Hakemuspohjaan sekä järjestelmässä oleviin ohjeisiin kannattaa tutustua huolellisesti. Hanketta suunniteltaessa tulee etukäteen tutkia hakuasiakirjasta, mihin rakennerahasto-ohjelman toimintalinjoista ja erityistavoitteista hanke kuuluu. On tärkeää valita oikea toimintalinja, koska hakemuksen muut sisällöt muotoutuvat sen mukaisesti. Hakemusta voi muokata siihen asti, kunnes jättää sen viranomaiskäsittelyyn.

Yhteishankkeessa vain päätoteuttaja käyttää EURA2014-järjestelmää. Toteuttajien välillä tulee olla sopimus, jolla päätoteuttaja valtuutetaan edustamaan osatoteuttajia.

Toimitusosoite: Hakemukset osoitetaan EURA2014-järjestelmässä sosiaali- ja terveysministeriölle.

STM:n ESR- hankehaku 2017 ”Johtaminen, osaaminen ja työhyvinvointi muuttuvassa toimintaympäristössä”

Sosiaali- ja terveysministeriön kolmas valtakunnallisten hankkeiden haku Euroopan sosiaalirahaston (ESR) erityisteemassa Työ, työkyky ja innovaatiot toteutetaan kolmessa vaiheessa:

  1. vaihe: ideahaku 17.5.–16.6.2017, 
  2. vaihe: kokeiluhankkeiden haku loppuvuodesta 2017
  3. vaihe: toteutushankkeiden haku vuodenvaihteessa 2018 - 2019

Haun teemana on ”Johtaminen, osaaminen ja työhyvinvointi muuttuvassa toimintaympäristössä”. Toimintaympäristö on sosiaali- ja terveyssektori. Kohderyhmä on kuntien SOTE-tehtävissä työskentelevä henkilöstö, niin johto kuin työntekijät (mukaan lukien ns. tukitehtävät). SOTE-uudistus on Suomen historian suurin organisaatiouudistus, se koskee 190 organisaatiota ja noin 200 000 työntekijää. Tähän muutoksen SOTE-henkilöstö tarvitsee kaiken mahdollisen tuen. SOTE-uudistuksen tärkein voimavara on motivoitunut, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. 

Lisätietoa Euroopan sosiaalirahastosta ja sen ohjelmista löydät rakennerahastojen nettisivuilta.

Lisätietoja

Ritva Partinen, erityisasiantuntija 
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Toimintakyky-tulosryhmä / TOK 0295163330   etunimi.sukunimi@stm.fi


Päivi ( STM ) Hämäläinen, erityisasiantuntija 
STM, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Toimintapolitiikkayksikkö / TY 0295163590   etunimi.sukunimi@stm.fi