FI SV

Käynnissä olevat hankehaut

Saimme ESR-ideahakuun huikeat 75 ideaa. Kesälomien vuoksi arviointiryhmä pääsi yhdessä ideoiden kimppuun vasta elokuun puolessa välissä. Nyt kaikki ideat on käyty läpi. Palautteiden antaminen viivästyy valitettavasti aiemmin ilmoitetusta aikataulusta. Hakuun osallistuneet saavat palautteen syyskuussa.

Ylhäällä vihreällä teksti Vipuvoimaa. Sen alla mustalla teksti EU:lta 2014 - 2020

STM:n ESR- hankehaku 2017 ”Johtaminen, osaaminen ja työhyvinvointi muuttuvassa toimintaympäristössä”

Sosiaali- ja terveysministeriön kolmas valtakunnallisten hankkeiden haku Euroopan sosiaalirahaston (ESR) erityisteemassa Työ, työkyky ja innovaatiot toteutetaan kolmessa vaiheessa:

 1. vaihe: ideahaku 17.5.–16.6.2017, 
 2. vaihe: kokeiluhankkeiden haku loppuvuodesta 2017
 3. vaihe: toteutushankkeiden haku vuodenvaihteessa 2018 - 2019

Haun teemana on ”Johtaminen, osaaminen ja työhyvinvointi muuttuvassa toimintaympäristössä”. Toimintaympäristö on sosiaali- ja terveyssektori. Kohderyhmä on kuntien SOTE-tehtävissä työskentelevä henkilöstö, niin johto kuin työntekijät (mukaan lukien ns. tukitehtävät). SOTE-uudistus on Suomen historian suurin organisaatiouudistus, se koskee 190 organisaatiota ja noin 200 000 työntekijää. Tähän muutoksen SOTE-henkilöstö tarvitsee kaiken mahdollisen tuen. SOTE-uudistuksen tärkein voimavara on motivoitunut, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö.  

Ideahaku 17.5.–16.6.2017

Ideahaussa haetaan hyviä ideoita, miten johtamista, osaamista ja työhyvinvointia pitäisi kehittää SOTE-uudistuksessa. 

Hakemuksessa kuvataan:

 • hankkeen idea lyhyesti,  
 • mihin työpaikkojen muutostarpeisiin hanke hakee ratkaisuja,
 • keitä muutostarpeet koskevat,
 • miten muutostarpeet ratkaistaan ja kenen kanssa .
 • millaisina tuloksina hankkeen toimenpiteet näkyvät työpaikoilla.

Lomakkeella annetaan myös tiedot yhteistyökumppaneista sekä annetaan alustava kustannusarvio. Ideahakuvaiheessa ei tarvitse vielä olla valmiiksi kumppaneita, ideahaun jälkeen rahoittaja voi ehdottaa sopivia kumppaneita hakijalla. Tärkeää on antaa kuitenkin STM:lle lupa idean jakamisesta potentiaalisille kumppaneille.

Hakija merkitsee myös onko halukas toimimaan hankkeen koordinaattorina vai osatoteuttajana.  

Miksi kannattaa osallistua ideahakuun?

Kaikki ideahakuun osallistuneet saavat lyhyen palautteen ideastaan elokuun loppuun mennessä. Palautteessa joko: 

 • suositellaan hakemuksen jättämistä varsinaiseen hankehakuun, 
 • ei suositella hakemuksen jättämistä varsinaiseen hankehakuun tai 
 • annetaan vinkkejä hakemuksen parantamiseen/täydentämiseen ennen hakemuksen jättämistä varsinaiseen hankehakuun. 

Omaan ideaan voi saada kumppaneita tai se voi olla osa suurempaa kokonaisuutta. Kumppaneiden kanssa voi valmistella syksyn hakuun yhteisen hakemuksen eikä hakuun tarvitse lähteä kylmiltään.

Ideahaun jälkeen käynnistyy syksyllä 2017 kokeiluhankkeiden haku. Siinä haetaan lyhytkestoisia hankkeita (noin 1 vuosi), jossa testataan parhaita ideoita laajemmille toteutushankkeille. 2.vaiheen haun tavoitteet, aikataulu ja erityiskriteerit määritellään myöhemmin tarkemmin. 

Lisätietoa

Sosiaali- ja terveysministeriö järjesti hausta infon keskiviikkona 17.5.2017 klo 9-11 Tieteiden talolla (Kirkkokatu 8, 00170 Helsinki).  Hakuinfon materiaalin löydät täältä.

Lisätietoa Euroopan sosiaalirahastosta ja sen ohjelmista löydät rakennerahastojen nettisivuilta

Lisätietoja

Siru Nylén-Karo, erityisasiantuntija 
STM, Hallintoyksikkö / HAL, Talousryhmä / TAR 0295163244   etunimi.sukunimi@stm.fi


Ritva Partinen, erityisasiantuntija 
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Toimintakyky-tulosryhmä / TOK 0295163330   etunimi.sukunimi@stm.fi


Kristiina Mukala, lääkintöneuvos 
STM, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Toimintapolitiikkayksikkö / TY 0295163325   etunimi.sukunimi@stm.fi


Hannu Stålhammar, erityisasiantuntija 
STM, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Toimintapolitiikkayksikkö / TY 0295163469   etunimi.sukunimi@stm.fi