EU:n III terveysalan toimintaohjelma

EU:n III terveysalan toimintaohjelman (Terveysohjelman) tavoitteet vuosille 2014–2020 ovat:

  • Edistää terveyttä, ehkäistä sairauksia ja vaalia terveitä elämäntapoja tukevaa ympäristöä
  • Suojella kansalaisia vakavilta rajat ylittäviltä terveysuhkilta
  • Edistää innovatiivisia, tehokkaita ja kestäviä terveydenhuoltojärjestelmiä
  • Edistää paremman ja turvallisemman terveydenhuollon saatavuutta.

Terveysalan toimintaohjelma kokonaisuudessaan:

Tarkempi työohjelma, jossa määritellään kunkin vuoden prioriteetit ja näitä koskevat rahoitusmuodot, vahvistetaan vuosittain.

Ohjelman toimeenpanosta vastaavan viraston (Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency, CHAFEA) verkkosivuilta löytyvät tarkemmat hakuohjeet englanniksi sekä yhteystiedot. Sivuilta voi myös etsiä yhteistyökumppaneita projekteihin.

Rahoitusmuodot

Ohjelmassa on viisi erilaista rahoitusmuotoa.

Hankerahoitus

Hanke kestää korkeintaan kolme vuotta ja siihen on osallistuttava vähintään kolme osapuolta vähintään kolmesta EU-maasta. Ohjelmasta saatava rahoitus on yleensä korkeintaan 60 prosenttia, poikkeustapauksissa 80 prosenttia.

Yhteistoimintahankkeet

Hanke toteutetaan komission ja yhden tai useamman jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen yhteishankkeena, jolloin ohjelmasta saatava rahoitusosuus on yleensä 60 prosenttia, erityistapauksissa 80 prosenttia.

Tarjouspyynnöt

Komission toimintaohjeiden mukaan jätetyt tarjouspyynnöt. Yhteisön rahoitusosuus on tällöin 100 prosenttia.

Toimintatuki

Ohjelman tavoitteita toteuttavan, ei-voittoa tuottavan, teollisuudesta riippumattoman ja vähintään puolessa EU-maista toimivan verkoston tai järjestön toimintamenojen tuki on yleensä 60 prosenttia, poikkeustapauksissa 80 prosenttia, kokonaismenoista.

Kokousrahoitus  

EU:n laajuisten kokousten järjestämiseen työohjelman mukaisilla prioriteettialueilla. EU-puheenjohtajuuskauden kokouksille on erityismomentti. Ohjelman rahoitusosuus on korkeintaan 50 prosenttia kokonaismenoista.

Vuosittaiset hakukierrokset

Vuosittaiset hakukierrokset käynnistyvät keväällä, ja hakuaika kestää noin kolme kuukautta. Tarjouspyynnöillä on oma aikataulu, ja vastaamisaika tarjouspyyntöihin on lyhyempi.

Kansallinen yhteyshenkilö hakijoiden tukena

Kansallinen Focal point -yhteyshenkilö edistää yhteistyötahojen löytämistä muista EU:n jäsenmaista, välittää ajankohtaista tietoa ohjelmasta sekä tukee hakijoita hakuprosessissa.

EU:n terveysohjelman yhteistoimintahankkeet 2017

EU:n terveysohjelman (2014-2020) puitteissa on tarkoitus käynnistää vuonna 2017 kuusi yhteistoimintahanketta (Joint Actions). Ne toteutetaan Euroopan komission ja yhden tai useamman EU:n jäsenmaan toimivaltaisen viranomaisen yhteishankkeina. Jäsenmaat voivat nimittää kuhunkin hankkeeseen edustajakseen yhden toimivaltaisen viranomaisen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) edustaa Suomea terveyseroja (Health inequalities), syöpää (Innovative Partnership on Action against Cancer), rokotuksia (Vaccination), eTerveyttä (eHealth Network) ja terveystietoa (Health Information) koskevien yhteistoimintahankkeiden valmistelussa.

Lisätietoja

Tuomas Leppo, neuvotteleva virkamies 
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Yhteisetpalvelut-tulosryhmä / YPA 0295163120   etunimi.sukunimi@stm.fi