FI SV EN

Perustulokokeilu

Hallitusohjelmaan on kirjattu perustulokokeilun toteutus. Perustulokokeilu on yksi osa hallituksen kärkihanketta ”Palvelut asiakaslähtöisiksi”. Kokeilussa selvitetään voidaanko perustulon avulla:

  • vähentää köyhyyttä ja väliinputoamista
  • vähentää sosiaalietuuksiin ja verotukseen liittyvää byrokratiaa ja
  • kannustaa työntekoon
    julkistaloudellisesti kestävällä tavalla

Perustulokokeilun toteutusta koordinoi hallituksessa hyvinvoinnin ja terveyden ministeriryhmä, jonka puheenjohtajana on sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila.

Kärkihankkeita koordinoivat ministerityöryhmät

Perustulokokeilu toteutetaan vaiheittain. Se aloitetaan selvityshankkeella perustulon toteuttamisesta. Selvityksen perusteella valmistellaan eduskunnalle mahdollinen kokeilulaki 31.12.2016 mennessä. Varsinainen perustulokokeilu toteutettaisiin vuosina 2017 - 2018 ja hankkeen tulokset arvioitaisiin vuonna 2019.

Selvityshanke

Perustulokokeilu jakaantuu kahteen osaan: esiselvitykseen ja jatkoselvitykseen. Selvityshankkeen toteuttaa Kelan tutkimusosaston ja eri tutkimuslaitoksien tutkijoista koostuva tutkimusprofessori Olli Kankaan johtama tutkimusryhmä. Ryhmä kartoittaa miten perustulokokeilu voitaisiin toteuttaa. Esiselvityksen on oltava valmis 30.3.2016. Tämän jälkeen jatkoselvityksessä täsmennetään perustulokokeilun toimeenpanoa ja valmistellaan mahdollinen kokeilulaki. Selvityshankkeen tulee olla kokonaisuudessaan valmis 30.11.2016. Kaksi vuotta kestävä kokeilu on tarkoitus käynnistää vuoden 2017 alusta.

Lisätietoja:

Sosiaali- ja terveysministeriö:
Timo A. Tanninen, finanssineuvos puh. 02951 63572, timo.a.tanninen@stm.fi

Kelan tutkimusosasto
Olli Kangas, yhteiskuntasuhteidentutkimusjohtaja, professori puh. 020 634 1935, olli.kangas@kela.fi

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta
Sari Löytökorpi, projektipäällikkö puh 02951 60187, sari.loytokorpi@vnk.fi