Perhekeskukset kokoavat palvelut yhteen

Perhekeskukset verkostoivat lapsiperheiden palvelut yhdeksi kokonaisuudeksi.

Toimivia perhekeskusmalleja kehitetään parhaillaan kaikissa maakunnissa. Tutustu maakuntien hankkeisiin:

Tulevaisuudessa  perhekeskukset otetaan käyttöön osaksi kuntien, tulevien maakuntien sekä järjestöjen ja seurakuntien toimintaa kaikkialla Suomessa.  

Perhekeskus: palveluja, tukea ja toimintaa

Perhekeskus tarjoaa palveluja kaikenikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Monessa maakunnassa palveluja kehitetään myös nuorille.

Perhekeskus kokoaa perheiden saataville nykyisin hajallaan olevat palvelut, kuten esimerkiksi

  • äitiys- ja lastenneuvolan, muita terveyspalveluita
  • kotipalvelun, perhetyön, perheneuvolan,
  • lapsioikeudelliset palvelut,
  • varhaiskasvatuksen,
  • maahanmuuttajaperheiden kotoutuksen,
  • kuntoutuksen sekä
  • järjestöjen ja seurakuntien työn.     

Peruspalvelujen tueksi tarjotaan myös erityispalveluja.

Paljon palveluita tarvitsevalla lapsella, nuorella ja perheellä on oma työntekijä, joka ottaa vastuun palvelujen koordinoinnista ja jatkuvuudesta.

Moniammatillinen apu lähellä

Perhekeskus tuo moniammatillista apua ja tukea lasten, nuorten ja perheiden lähelle.  Tuen ja avun tarve arvioidaan yhdessä heidän kanssaan. Tavoitteena on myös vahvistaa lasten, nuorten ja perheiden omia voimavaroja.

Tukea saa muun muassa vanhemmuuteen, parisuhteeseen, yksinäisyyteen, sovinnolliseen eroon ja perheväkivallan ehkäisyyn.

Perhekeskus tukee perheen vuorovaikutussuhteita tuomalla näyttöön perustuvat vanhemmuuden tuen menetelmät eri alojen ammattilaisten saataville. Menetelmät kootaan Kasvun tuki -palveluun:

Erotilanteessa vanhemmuuden jatkumista tuetaan parisuhteen päättymisen jälkeenkin: vanhemmuussuunnitelma auttaa vanhempia etsimään lapsen edun mukaisia ratkaisuja arjessa. Suunnitelmaa voi edelleen kommentoida sen jatkokehittämiseksi:

Perheväkivallan ehkäisyyn luodaan verkostoivia, kaikkia toimijoita sitouttavia toimintamalleja. Lisätietoa THL:n sivuilta:

Jokaisessa perhekeskuksessa avoimia kohtaamispaikkoja, jotka mahdollistavat vanhempien keskinäisen tuen ja tarjoavat toimintaa, joka on suunniteltu yhdessä  perheiden kanssa.

Aineistoja

Projektisuunnittelma: Perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Marjaana Pelkonen, p. 0295 163 331, etunimi.sukunimi@stm.fi
Neuvotteleva virkamies Marjo Malja, p. 0295 163 xxx, etunimi.sukunimi@stm.fi

 

 

 

 

Lisätietoja