Palvelusetelikokeilu

Valinnanvapauskokeilu

Sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti palvelusetelikokeilun osana hallituksen Palvelut asiakaslähtöiseksi -kärkihanketta. Kokeilu tuottaa tietoa sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapautta koskevaan valmisteluun. Valinnanvapauslainsäädäntö säädetään osana sote-uudistusta.

Valinnanvapauden myötä käyttäjä voi itse valita palveluiden julkisen, yksityisen   tai kolmannen sektorin tuottajan. Kokeilun avulla selvitetään asiakkaan valinnanvapauden vaikutuksia sosiaali- ja    terveyspalvelujen saatavuuteen ja laatuun. Lisäksi selvitetään, miten palvelujen hinnoittelu- ja korvausmallit vaikuttavat sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaiskustannuksiin. Erityisesti selvitetään valinnanvapauden vaikutuksia asiakkaisiin ja potilaisiin sekä palveluntuottajiin ja palvelujen integrointiin.

Tavoitteena on löytää kokonaistaloudellisesti tarkoituksenmukainen, yhdenvertaisen hoitoon ja palveluun pääsyn mahdollistava, asiakkaiden osallistumiseen ja palvelutuotannon kehittämiseen kannustava malli.

Kokeiluun on varattu 10 miljoonaa euroa. Siitä merkittävin osa käytetään kokeilukunnille työnnettäviin valtionavustuksiin.  Kokeilukunnat valittiin syksyllä 2016 ja kokeilut toteutetaan vuosina 2017 - 2018 seuraavasti:

Palvelusetelikokeilun toteutukseen osallistuu useita yhteistyötahoja, joista keskeisimmät ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kela ja Sitra. Hankkeen sidosryhmäyhteistyö organisoidaan erikseen osana koko kärkihankkeen sidosryhmäyhteistyötä kevään 2017 aikana. Yhteistyömuotoina käytetään seminaareja, keskustelutilaisuuksia ja työpajoja, joista osa on avoimia ja osa vain kutsutuille osallistujille.

Palvelusetelikokeilujen laajentaminen

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) järjesti valtionavustushaun, jossa alueet saattoivat hakea rahoitusta kokeilun laajennukseen. Myös uudet alueet saattoivat hakea mukaan palvelusetelikokeiluihin. Laajennetut ja uudet palvelusetelikokeilut ovat käynnissä vuoden 2018 loppuun. Kokeilut voivat jatkua vuonna 2019 erikseen sovittavalla tavalla.

Hakuaika päättyi 31.10.2017.

Palvelusetelikokeilun laajennushakuun on saapui määräajassa 12 hakemusta, joista neljä on käynnissä olevien kokeilujen laajennuksia ja kahdeksan on uusia. Hakemukset ovat tulleet seuraavista maakunnista:

 • Pohjanmaa
 • Satakunta
 • Etelä-Savo
 • Eskoo (Etelä-Pohjanmaa)
 • Eksote
 • Jyväskylä
 • Tampere
 • Kainuu
 • Keski-Uusimaa
 • Päijät-Häme
 • Pohjois-Karjala
 • Ylä-Savo

Hakemusten käsittely alkaa välittömästi. 

Mitä palvelusetelikokeilujen laajentaminen tarkoittaa?

Video (YouTube): Mitä palvelusetelikokeilujen laajentaminen tarkoittaa? 

Mistä palvelusetelikokeilussa on kysymys?

Video (YouTube): Mistä palvelusetelikokeilussa on kysymys?

Lisätietoja

Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö 
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Asiakkuus ja toimintaympäristö -yksikkö / ASTO, Asiakkaat-tulosryhmä / ASI 0295163256   etunimi.sukunimi@stm.fi