FI SV

Palvelusetelin arvo kotihoidossa

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palvelusetelin enimmäisarvo on vähintään 27 euroa tunnilta  1.1.2014 - 31.12.2015. Enimmäisarvoisen setelin saa talous, jonka bruttotulot eivät ylitä annettua tulorajaa. Setelin arvon on oltava tuloista riippumatta kuitenkin vähintään 7 euroa tunnilta.

Kotitalouden koko, henkilöä Tuloraja, euroa/kk Vähennysprosentti
1 563 35
2 1 039 22
3 1 628 18
4 2 014 15
5 2 438

13

6 2 799 11

Jos kotitalouden henkilöluku on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 342 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä jokaisesta seuraavasta henkilöstä.

Asumistukea ja muita tiettyyn tarkoitukseen maksettavia tukia ei lasketa tuloiksi.

Tulorajan ylittävä tulo vähentää palvelusetelin täyttä määrää vähennysprosentin osuudella jaettuna 60:llä.

Esimerkki palvelusetelin arvon muodostumisesta

Yhden henkilön kotitalous, jonka tulot ovat 900 euroa kuukaudessa: palvelusetelin enimmäisarvo 25 euroa - (900 euroa - 528 euroa): 100 x 35 : 60 )=22,83 euroa/tunti.

Kunta voi niin päättäessään pyöristää asiakaskohtaisen palvelusetelin arvoa asiakkaan eduksi ylöspäin esimerkiksi seuraavaan viiteen tai kymmeneen senttiin.

Tilapäiseen kotipalveluun annettavan palvelusetelin arvon päättää kunta, mutta setelin arvon on oltava kohtuullinen. Seteli voi olla joko tasasuuri tai tulosidonnainen.

Palvelusetelin arvosta riippumatta kunta on velvollinen suorittamaan palvelujen tuottajalle enintään asiakkaan ja palvelujen tuottajan välillä sovitun hinnan.