FI SV

Päivähoitomaksut

Lasten päivähoidon asiakasmaksuista ja indeksitarkastuksistasäädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (734/1992).

Päivähoidon asiakasmaksujen tulorajat tarkistetaan joka toinen vuosi yleisen ansiotasoindeksin mukaan ja päivähoidon maksujen euromäärät sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksin mukaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut ilmoituksen indekseillä tarkistetuista päivähoidon asiakasmaksuista ja tulorajoista.