Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Muutos Alko Oy:n hallintoneuvoston kokoonpanoon
STM valtioneuvoston yleisistunto 12.10.2017 13.00
Sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen
STM valtioneuvoston yleisistunto 12.10.2017 13.00
Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikön viran täyttäminen
STM valtioneuvoston yleisistunto 12.10.2017 13.00