Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Asian siirto
STM valtioneuvoston yleisistunto 5.7.2017 13.00
Valtioneuvoston päätös
STM valtioneuvoston yleisistunto 5.7.2017 13.00
STM:n Suomi 100 -avustusohjelmiin liittyvä avustusten jako
STM raha-asiainvaliokunta 5.7.2017 13.00
Sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen
STM valtioneuvoston yleisistunto 28.6.2017 11.40
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveysministeriöstä
STM valtioneuvoston yleisistunto 28.6.2017 11.40