Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Adoptiolautakunnan asettaminen 30.6.2022 päättyväksi toimikaudeksi
STM valtioneuvoston yleisistunto 15.6.2017 13.00
Muutos Alko Oy:n hallintoneuvoston kokoonpanoon
STM valtioneuvoston yleisistunto 15.6.2017 13.00
Valtioneuvoston asetus työympäristöstä aluksessa
STM valtioneuvoston yleisistunto 18.5.2017 13.00