Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen
STM valtioneuvoston yleisistunto 22.3.2018 13.00
Säteilyturvakeskuksen sitoutuminen toimitilojen vuokraukseen
STM raha-asiainvaliokunta 1.3.2018 13.00
Valtioneuvoston asetus alkoholilain täytäntöönpanosta
STM valtioneuvoston yleisistunto 22.2.2018 13.00
YK:n huumausainetoimikunnan 61. istunto Wienissä 12.-16.3.2018
STM valtioneuvoston yleisistunto 22.2.2018 13.00
Poikkeuslupa sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusinvestointiin
STM raha-asiainvaliokunta 15.2.2018 13.00
Poikkeuslupa sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusinvestointiin
STM raha-asiainvaliokunta 15.2.2018 13.00