OTE-blogi - Näkökulmia osatyökykyisten työllistymiseen

OTE-blogin tekstit ovat kirjoittajien tai heidän edustamiensa organisaatioiden näkemyksiä.

Tehot irti verkkopalvelusta!

Jukka Lindberg Julkaisupäivä 25.8.2017 11.15 Blogit

Tie työelämään -verkkopalvelun – joka kehittämistyöhön osallistuneiden kesken yhä myös Osku-portaalina tunnetaan – ensimmäinen toimintavuosi kallistuu loppua kohti.

Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti ensimmäisessä vaiheessa keskityttiin verkkopalvelun osioon, joka on suunnattu osatyökykyisten henkilöiden työkykyä, työntekoa ja työhön pääsyä tukeville ammattilaisille. Tässä päästiin hyvään tulokseen, vaikka käyttäjäystävällisyyden osalta palvelu ei oikeastaan koskaan valmiiksi tulekaan.

Keskeisimpinä jatkohaasteina ovat osatyökyisille itselleen ja työnantajille suunnattujen osioiden kehittäminen ja monipuolistaminen. Näiden askelten myötä verkkopalvelun tavoittamien käyttäjien määrä voidaan nopeastikin moninkertaistaa.

Ammattilaisosion kehittämistä ei silti sitäkään tule laiminlyödä. Palvelusta saatavan hyödyn maksimoimiseksi näen tärkeäksi panostamisen kahteen asiaan: Näistä ensimmäinen on laajemman ja monipuolisemman ammattilaisista koostuvan käyttäjäkunnan tavoittaminen. Toinen on Osku-foorumin jykevä aktivoiminen ja sen ympärille kehitettävän henkilökohtaisemman verkostotoiminnan rakentaminen.

Kaikki toimet, keinot ja osaaminen, jotka auttavat osatyökykyisiä töihin ja työssä, hyödyttävät paljon suurempaa ryhmää kuin edes laajasti ymmärretty osatyökykyisten 1,9-miljoonainen joukko.

Osatyökykyisten työkykyä tukevien ammattilaisten ryhmää kannattaa tarkastella avarakatseisesti. Kaikki toimet, keinot ja osaaminen, jotka auttavat osatyökykyisiä töihin ja työssä, hyödyttävät paljon suurempaa ryhmää kuin edes laajasti ymmärretty osatyökykyisten 1,9-miljoonainen joukko. Aivan kuten esteettömyyden parantaminen, ne lisäävät käytännössä kaikkien työturvallisuutta ja mukavuutta.

Verkkopalvelujen käyttäjiksi ja keskusteluihin pitääkin houkutella työkykykoordinaattoreiden ja työhönvalmentajien ydinjoukon lisäksi esimerkiksi kaikki työhyvinvointiverkostoihin kuuluvat. Eri vinkkelistä työkyky ja -hyvinvointikysymyksiä tarkastelevien kohtaaminen tuottaa synergiaa niin uusien ideoiden kuin keskinäisen oppimisenkin myötä.

Kun eri osapuolet luottavat toisiinsa, tieto lisääntyy, hyvät käytännöt leviävät ja työ- ja harjoittelupaikkoihin löytyy motivoituneita henkilöitä.

Osku-foorumi tarjoaa keskustelun ja hyvien käytäntöjen jakamisen lisäksi mahdollisuuden työ-, kokeilu- ja harjoittelupaikkojen sekä niihin sopivien henkilöiden yhteensovittamiseen. Toiminto on suurelta osin perua pääkaupunkiseudun työhönvalmentajien Työtorni-verkoston mallista, ja samanlaisia verkostoja on ympäri Suomea. Tässä piileekin foorumin osalta sekä suurin potentiaali että haaste. Tiedon ja osaamisen jakaminen – omista asiakkaista ja harjoittelupaikoista puhumattakaan – edellyttää luottamusta.

Verkkopalvelufoorumi ja ammattilaisten henkilökohtainen verkostoituminen ja kohtaamiset tukevat toisiaan. Kun eri osapuolet luottavat toisiinsa, tieto lisääntyy, hyvät käytännöt leviävät ja työ- ja harjoittelupaikkoihin löytyy motivoituneita henkilöitä. Siksi verkostoihin ja niiden fyysisiin tapaamisiin – myös verkostojen välisiin – kannattaa panostaa.

Lisäbonuksena ja tulevaisuuden tavoitteena voi edellä mainittujen kehitysaskelten jälkeen pohtia verkkopalvelun mahdollisuuksia julkisten hankintojen kautta tehtävässä osatyökykyisten työllistämisessä, mutta siitä kannattaa käydä ihan oma keskustelunsa.

Jukka Lindberg
Kehittämispäällikkö
Vates

Kommentit
Ei kommenteja vielä. Ole ensimmäinen.
Selaa blogin artikkeleita