Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteyteen on perustettu terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto. Sen tehtävänä on antaa suosituksia siitä, mitkä palvelut kuuluvat julkisesti järjestetyn tai rahoitetun terveydenhuollon palveluvalikoimaan.

Neuvoston tehtävät

 • antaa suosituksia terveyden- ja sairaanhoidon toimenpiteiden, tutkimusten sekä hoito- ja kuntoutusmenetelmien kuulumisesta palveluvalikoimaan tai rajaamisesta pois palveluvalikoimasta,
 • seuraa ja arvioi terveydenhuollon palveluvalikoimaa,
 • antaa Kansaneläkelaitoksen ja muiden viranomaisten pyynnöstä lausuntoja palveluvalikoiman soveltamisesta ja sen määrittelyssä käytettävistä periaatteista,
 • osallistuu palveluvalikoimaa koskevaan julkiseen keskusteluun ja yhteistyöhön,
 • seuraa kansainvälistä kehitystä ja osallistua kansainväliseen yhteistyöhön,
 • käsittelee muut sosiaali- ja terveysministeriön sille osoittamat asiat.

Suosituksia antaessaan neuvoston tulee ottaa huomioon eri alojen tutkimustieto ja muu näyttö sekä terveydenhuollon eettiset ja järjestämiseen liittyvät näkökohdat.

Neuvoston kokoonpano

Neuvostossa on puheenjohtaja ja enintään 15 jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Neuvostossa ovat edustettuina

 • sosiaali- ja terveysministeriö,
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos,
 • Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira,
 • Kansaneläkelaitos,
 • Suomen Kuntaliitto.

Lisäksi siinä tulee olla

 • lääketieteen,
 • hammaslääketieteen,
 • hoitotyön,
 • oikeustieteen,
 • terveystaloustieteen sekä
 • suomalaisen terveydenhuolto- ja sosiaaliturvajärjestelmän asiantuntijoita.

Valtioneuvosto asettaa neuvoston kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Neuvostolla on lisäksi pysyvä sihteeristö ja asiantuntijoidenverkosto.

Neuvoston sihteeristö

pääsihteeri lääketieteen tohtori, dosentti Jaana Leipälä, p.02951 63073
erityisasiantuntija terveydenhuollon maisteri Sari Koskinen, p.02951 63409
erityisasiantuntija oikeustieteen kandidaatti Reima Palonen, p.02951 63090

Vireillä

Kansallisia ja eurooppalaisia näkökulmia terveydenhuollon palveluvalikoimaan -seminaari 12.11.2015

National and European outlooks on the range and access to public health services

Aika     12.11.2015 kello 9.00–15.30
Paikka  Kokouskeskus Paasitorni, Kokoushuone Karl Lindahl, 1½ krs, Paasivuorenkatu 5 A, Helsinki
Tilaisuutta voi myös seurata verkkolähetyksenä. Ohjeet tulevat tähän myöhemmin.

 

Seminaarin tavoitteena on kuvata Suomen terveydenhuollon palveluvalikoiman määrittelyn nykytila, periaatteet, rajaukset ja rajapinnat muuhun kansalliseen ohjaukseen, esittää esimerkkejä PALKOn käsittelyssä olevista asioista sekä keskustella palveluvalikoiman määrittelyä vastaavasta toiminnasta muualla Euroopassa ja kuulla osallistujien näkemyksiä ja kysymyksiä seminaarin aiheesta.

Seminaarin aamupäivän kielenä on suomi ja iltapäivän englanti.

Seminaari ja tarjoilut ovat osallistujille maksuttomia.

Seminaariin ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet, kuten potilaat, terveyspalvelujen käyttäjät, järjestäjät ja tuottajat, terveydenhuollon päätöksentekijät ja ammattilaiset sekä terveystieteen toimittajat.

Ilmoittautumiset

Viimeistään perjantaina 6.11.2015 osoitteeseen karoliina.ratia[at]stm.fi.
Mainitkaa mahdolliset erikoisruokavalionne ilmoittautumisen yhteydessä!

 

Palveluvalikoimaneuvoston potilaspäivä 17.9.2015

PALKO järjesti ensimmäisen terveydenhuollon palvelujen käyttäjille suunnatun sidosryhmätapaamisen 17.9.2015 Helsingissä. Päivän teemana oli yhteydenpito ja vuorovaikutus neuvoston ja sidosryhmien välillä. Tilaisuudessa kerrottiin mm. julkisesti rahoitetun palveluvalikoiman määrittelystä  ja kuultiin sidosryhmien näkemyksiä.

 

PALKO otti kantaa kilpirauhasen vajaatoiminnan diagnostiikkaan ja hoitoon

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (PALKO) antoi Suomen Endokrinologiyhdistyksen pyynnöstä lausunnon trijodityroniiniin (T3) käytöstä kilpirauhasen vajaatoiminnassa. PALKO linjasi 21.5.2015 lausunnossaan, että T3- hoito, T3- ja rT3-määritykset eivät kuulu kilpirauhasen vajaatoiminnan hoitoon ja diagnostiikkaan Suomen julkisesti rahoitetussa palveluvalikoimassa.

Lisätietoja medialle ja sidosryhmille antavat pääsihteeri Jaana Leipälä, p. 0295 163 073 ja erityisasiantuntija Reima Palonen, p. 0295 163 090, sähköposti palveluvalikoima(at)stm.fi