Neurokeskus

Suomessa on kansainvälisesti korkeatasoista neurotieteen tutkimusta, jonka tarjoamat mahdollisuudet jäävät kuitenkin osin hyödyntämättä. Syynä on muun muassa aivotutkimuskentän pirstaleisuus. Jotta Suomi säilyttäisi asemansa neurotieteen kehityksen kärjessä, Suomen hajanainen neurotieteen osaaminen on hyödynnettävä keskitetysti ja tehokkaasti. 

Neurokeskuksen perustamisen tavoitteena on vauhdittaa neuroalan kansallista ja kansainvälistä tutkimusyhteistyötä, linkittää tutkimus paremmin käytännön potilastyöhön ja sosiaali- ja terveysalan innovaatioihin sekä edesauttaa uusia aivoterveyteen liittyviä kasvuyrityksiä.

Tarkoitus on, että kansallinen neurokeskus ylläpitäisi kattavia ja ajantasaisia tietoja Suomen neuroalan tutkimusprojekteista, infrastruktuureista, menetelmistä, materiaaleista ja innovaatioista internetin tietokannassa. Sen toiminnan odotetaan edistävän alan tutkimusta ja vahvistavan Suomen kilpailukykyä.

Kansallinen neurokeskus toimisi yhden luukun periaatteella Suomen aivotutkimuksen ja ulkoisten, pääasiassa kaupallisten toimijoiden välillä ja edistäisi suomalaisen neurotutkimuksen hyödyntämistä ja kaupallistamista, mikä näkyy Suomen neuroalan yritystoiminnan ja Suomeen tehtävien alan investointien moninkertaistumisena. Pitkän aikavälin vaikuttavuus näkyisi edistyksenä aivosairauksien hoidossa ja preventiossa.

Neurokeskuksen valmistelu

Valmisteluun on perustettu työryhmä. Vastuussa on Itä-Suomen yliopisto, jossa hankkeen koordinaattoriksi on nimetty Hilkka Soininen (varalla Reetta Kälviäinen).

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö tukevat yhdessä puolitoistavuotista pilottihanketta 1,8 miljoonalla eurolla.

Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää hankkeelle valtionavustusta, joka kohdennetaan sairaanhoitopiireille ja hankkeen tavoitetta tukeville pilottihankkeille erikseen määritettävin kriteerein.