FI SV

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusuudistus

Monikanavarahoituksen purkaminen

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) valmistelee sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen uudistamista. Hallitus päätti syksyllä 2013 rakennepoliittisessa ohjelmassaan, että sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavarahoituksen purkamisen vaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista tehdään laajapohjainen selvitys.

Nykyisin rahoituskanavia on useita

Suomessa sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus kerätään useasta lähteestä ja kohdennetaan palveluihin monen eri rahoittajan kautta. Tätä kutsutaan monikanavaiseksi rahoitukseksi (monikanavarahoitus).

Tärkeimpiä rahoittajia ovat kunnat, valtio, kotitaloudet, Kela, työnantajat ja yksityiset vakuutusyhtiöt. Rahat palveluihin kerätään verotuloina, pakollisina ja vapaaehtoisina vakuutusmaksuina, työnantajamaksuina sekä palveluiden käytöstä perittävinä asiakasmaksuina.

  Sosiaali- ja terveydenhuollon keskeiset rahavirrat (THL).

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on tehnyt valmistelun tueksi kuvauksen terveydenhuollon nykyisestä rahoitusjärjestelmästä.

Työryhmä selvitti vaihtoehtoja

STM asetti parlamentaarisen työryhmän selvittämään vaihtoehtoja sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavaisen rahoituksen purkamiseksi. Vaihtoehtojen piti vähentää osaoptimointia ja luoda kannusteita kokonaiskustannusten vähentämiseksi.

Työryhmä julkisti loppuraporttinsa 26.3.2015. Työryhmän valmistelemissa mallivaihtoehdoissa käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen keräämistä ja kohdentumista. Mallit sisältävät useita osia, joita on mahdollista yhdistellä toisiinsa eri tavoin. Rahoituksen ohjautuminen palvelutuotantoon on jätetty tarkastelun ulkopuolelle.

Taustalla sote-uudistus

Rahoituksen kehittäminen kytkeytyy sote-uudistukseen.

Uusi eduskunta päättää uudesta rahoitusmallista

Työryhmä esitteli loppuraportissaan erilaisia rahoitusvaihtoehtoja. Se ei ottanut kantaa tulevaisuuden rahoitusmalliin, vaan ratkaisut rahoituksen uudistamisesta tekee uusi eduskunta.

Lisätietoja