FI SV EN

Barentsin euroarktinen neuvosto

Barentsin euroarktisen neuvoston sosiaali- ja terveystyöryhmän (JWGHS) yhteistyölle on hyväksytty vuosille 2016-2019 puiteohjelma, jonka painopistealueita ovat:

  • Ei-tarttuvien tautien ehkäiseminen, ml. elintapoihin ja ympäristöön liittyvien uhkien vähentäminen
  • Tarttuvien tautien torjunta
  • Terveysjärjestelmien ja terveydenhuollon sosiaalipalvelujen vahvistaminen

Painopistealueilla keskitytään erityisesti

  • HIV/AIDSin  torjumiseen
  • Tuberkuloosin ehkäisemiseen
  • Syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten tukemiseen

Vuosina  2016-2017 Barentsin euroarktisen neuvoston sosiaali- ja terveystyöryhmän puheenjohtajana toimii  Suomi ja varapuheenjohtajana Arkangelin alue.

Sosiaali- ja terveystyöryhmä JWGHS kokoontuu yleensä kaksi kertaa vuodessa. Kokouksissa kuullaan alueiden ja yhteishankkeiden toteuttajien ajankohtaiset raportit.

Lisätietoja

Satu Leino, erityisasiantuntija 
STM, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVR 0295163428   etunimi.sukunimi@stm.fi