FI SV

Tukea ja vinkkejä valtionavustusten hakemiseen

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman valtionavustusten hakuaika oli 1.9.–4.11.2016. Kokeiluhankkeet ovat käynnistyneet.

Kaikki maakunnat hakivat rahoitusta lapsi- ja perhepalveluiden uudistamiseen (uutinen 10.11.2016)

Millaisille hankkeille valtionavustusta voi hakea?

Valtionavustusta voi hakea hankkeille, jotka edistävät muutosohjelman tavoitteita ja kohdistuvat yhteen tai useampaan sen kehittämiskokonaisuuksista:

  1. Lapsen oikeuksiin ja tietoon perustuvan toimintakulttuurin edistäminen
  2. Matalan kynnyksen palveluiden kehittäminen
    • Perhekeskustoimintamalli
    • Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena
  3. Erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittäminen

Tarkoitus on, että jokaisesta maakunnasta sekä pääkaupunkiseudulta tulisi kärkihankkeelle yksi hankekonsortion laatima valtionavustushakemus (19 hankekokonaisuutta). Hankekonsortion on oltava monitoimijainen. Se voi koostua kunnista tai kuntayhtymistä, järjestöistä, seurakunnista ja yrityksistä.

Ohjeet ja hakutiedot

Muutosagentin hakua koskeva materiaali

Miten yhteys oman maakuntasi LAPE-hakemuksen valmistelijoihin?

Keräsimme hakijatapaamisten yhteydessä yhteyshenkilölistan, jonka avulla toivomme mahdollisimman monen saavan yhteyden oman alueensa valtionavustusten hankehakemuksen valmistelussa mukana oleviin henkilöihin.