FI SV

Tukea ja vinkkejä valtionavustusten hakemiseen

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman valtionavustusten haku on käynnissä. Rahoituksen hakuaika on 1.9.–4.11.2016. Päätökset tehdään loppuvuoden 2016 aikana ja kokeilut alkavat vuoden 2017 alusta.

Muutosagenttien haku on jatkuva. Toivomme kuitenkin hakemuksia vuoden 2016 loppuun mennessä.

Millaisille hankkeille valtionavustusta voi hakea?

Valtionavustusta voi hakea hankkeille, jotka edistävät muutosohjelman tavoitteita ja kohdistuvat yhteen tai useampaan sen kehittämiskokonaisuuksista:

 1. Lapsen oikeuksiin ja tietoon perustuvan toimintakulttuurin edistäminen
 2. Matalan kynnyksen palveluiden kehittäminen
  • Perhekeskustoimintamalli
  • Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena
 3. Erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittäminen

Tarkoitus on, että jokaisesta maakunnasta sekä pääkaupunkiseudulta tulisi kärkihankkeelle yksi hankekonsortion laatima valtionavustushakemus (19 hankekokonaisuutta). Hankekonsortion on oltava monitoimijainen. Se voi koostua kunnista tai kuntayhtymistä, järjestöistä, seurakunnista ja yrityksistä.

Ohjeet ja hakutiedot

Muutosagentin hakua koskeva materiaali

Miten yhteys oman maakuntasi LAPE-hakemuksen valmistelijoihin?

Keräsimme hakijatapaamisten yhteydessä yhteyshenkilölistan, jonka avulla toivomme mahdollisimman monen saavan yhteyden oman alueensa valtionavustusten hankehakemuksen valmistelussa mukana oleviin henkilöihin.

 

 

 

LAPE-verkkoklinikat

Askarruttaako jokin Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma -kärkihankkeen valtionavustusten hakemisessa? Järjestämme kolme suoraa verkkolähetystä hakemisen tueksi.

Kysymyksiisi on vastaamassa hankepäällikkö Hanne Kalmari ja muita ministeriön LAPE-valmisteluissa mukana olevia virkamiehiä. Kysymyksiin vastaamassa myös hallitusneuvos Anne Kumpula.

Voit lähettää kysymyksesi seuraavilla tavoilla:

 • tekstiviestillä numeroon 0295 163 046
 • sähköpostitse osoitteeseen lape.karkihanke@stm.fi

Kysymyksiä voi lähettää myös etukäteen.

Verkkoklinikkatapaamisten ajankohdat

Tuki- ja verkostoitumistapahtumat

Järjestimme kolme tuki- ja verkostumistapahtumaa syyskuussa hakijoiden avuksi. Katso verkkolähetys alla olevasta linkistä.

 • 16.9.2016 klo 9.00–12.00, Tieteiden talo
  • teemat: Perhekeskustoimintamalli sekä Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitokset lapsen hyvinvoinnin tukena
  • Katso verkkolähetys
 • 20.9.2016 klo 9.00–12.00 Säätytalo
 • 21.9.2016 klo 13.00–16.00, Säätytalo