FI SV

Miten LAPE pannaan toimeen?

Projektisuunnitelmat muodostavat LAPE-muutosohjelman toimeenpanosuunnitelman.

Teemakohtaisesti valmistelluissa suunnitelmissa on kuvattu, kuinka kunkin kehittämiskokonaisuuden toimeenpano toteutetaan maakunnallisissa muutosohjelmissa.

LAPE-muutosohjelman projektisuunnitelmia valmistelleissa asiantuntijatyöryhmissä on tuotettu teemakohtaiset toimeenpanosuunnitelmat, jotka toteutetaan maakunnallisen muutostyön kautta. Projektisuunnitelmissa kuvattujen toimintamallien ja palvelumallinnosten kehittäminen jatkui syksyllä 2016 työpajaprosesseissa, joihin osallistuivat hankesuunnitelmien valmistelijat.

Projektisuunnitelmat

Projektisuunnitelmat on laadittu verkkojulkaisuiksi. Voit suurentaa suunnitelmissa olevia taulukoita klikkaamalla. Suunnitelmat voi myös ladata pdf-versioina.

Erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittäminen

Lapsen oikeuksia ja tietoperusteisuutta vahvistava toimintakulttuurin muutos

Perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena

 

Projektisuunnitelmien tiivistelmät

Erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittäminen

Lapsen oikeuksia ja tietoperusteisuutta vahvistava toimintakulttuurin muutos

Perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena

Muut