FI SV

Näin LAPE-ohjelma uudistaa lasten, nuorten ja perheiden palvelut

LAPE-muutosohjelmassa on neljä eri kehittämiskokonaisuutta:

  • Perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto
  • Erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittäminen
  • Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena
  • Lapsen oikeuksia ja tietoperusteisuutta vahvistava toimintakulttuurin muutos

Kehittämiskokonaisuuksiin sisältyvää uudistustyötä tehdään kaikissa maakunnissa. Vasemmasta valikosta pääset tutustumaan tarkemmin kehittämiskokonaisuuksien kuvauksiin ja tuloksiin. Jos haluat tutustua alueellisten hankkeiden kuvauksiin, katso kohta Rahoitettavat hankkeet.

Kehittämiskokonaisuuksien projektisuunnitelmat

Jokaiselle kehittämiskokonaisuudelle on tehty projektisuunnitelma.

Projektisuunnitelmista on tehty PDF-muodossa olevat verkkojulkaisut, joissa olevia taulukoita voi suurentaa klikkaamalla.

Erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittäminen

Lapsen oikeuksia ja tietoperusteisuutta vahvistava toimintakulttuurin muutos

Perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena

Muut

  • Sähköisten palvelujen projekti


    Projektisuunnitelmissa kuvattujen toimintamallien ja palvelumallinnosten kehittäminen jatkui työpajoissa, joiden aineistot löydät THL:n sivuilta