FI SV

Miten LAPE pannaan toimeen?

Projektisuunnitelmat muodostavat LAPE-muutosohjelman toimeenpanosuunnitelman.

Teemakohtaisesti valmistelluissa suunnitelmissa on kuvattu, kuinka kunkin kehittämiskokonaisuuden toimeenpano toteutetaan maakunnallisissa muutosohjelmissa.

LAPE poikkeaa siis olennaisesti aiemmista kehittämishankkeista (esimerkiksi Kaste-ohjelmat), joissa kunnissa ja alueilla kehitettiin paikallisia toiminta- ja palvelumalleja ja juurrutettiin niitä käytäntöön.

LAPE-muutosohjelman projektisuunnitelmia valmistelleissa asiantuntijatyöryhmissä on nyt tuotettu teemakohtaiset toimeenpanosuunnitelmat, joiden toteutus tapahtuu maakunnallisen muutostyön kautta. Projektisuunnitelmissa kuvattujen toimintamallien ja palvelumallinnosten kehittäminen jatkuu vielä syksyllä 2016 työpajaprosesseissa, joihin hankesuunnitelmia valmistelevat hakijat ovat tervetulleita osallistumaan.

Projektisuunnitelmat

Projektisuunnitelmat on laadittu verkkojulkaisuiksi. Voit suurentaa suunnitelmissa olevia taulukoita klikkaamalla. Suunnitelmat voi myös ladata pdf-versioina.

Erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittäminen

Lapsen oikeuksia ja tietoperusteisuutta vahvistava toimintakulttuurin muutos

Perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena

 

Projektisuunnitelmien tiivistelmät

Erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittäminen

Lapsen oikeuksia ja tietoperusteisuutta vahvistava toimintakulttuurin muutos

Perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena

Muut