FI SV

Miten LAPE pannaan toimeen?

LAPE-muutosohjelmassa on neljä eri kehittämiskokonaisuutta, joille on laadittu projektisuunnitelmat.  Niissä kuvataan, miten kukin kehittämiskokonaisuus toimeenpannaan maakunnallisissa muutosohjelmissa.

Projektisuunnitelmissa kuvattujen toimintamallien ja palvelumallinnosten kehittäminen jatkui syksyllä 2016 työpajoissa, joihin osallistuivat hankesuunnitelmien valmistelijat. Tarkemmat tiedot työpajoista ja niiden aineistot löydät THL:n sivuilta

Projektisuunnitelmat

Projektisuunnitelmista on tehty PDF-muodossa olevat verkkojulkaisut, joissa olevia taulukoita voi suurentaa klikkaamalla.

Erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittäminen

Lapsen oikeuksia ja tietoperusteisuutta vahvistava toimintakulttuurin muutos

Perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena

Muut