FI SV

LAPE-muutosohjelman ohjaus- ja projektiryhmien kokoonpanot

Ohjausryhmän puheenjohtajana ja hankkeen ohjelmajohtajana toimii valtiotieteen lisensiaatti Maria Kaisa Aula ja varapuheenjohtajana sosiaalineuvos Marjo Malja sosiaali- ja terveysministeriöstä. Muutosohjelman hankepäällikkönä toimii Hanne Kalmari sosiaali- ja terveysministeriöstä. Opetus- ja kulttuuriministeriössä ohjelman projektipäällikkönä on Katja Bergbacka.

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Maria Kaisa Aula                          Marjo Malja                    Hanne Kalmari
puh. 050 530 9697                        puh. 02951 63581       puh. 02951 63046
mariakaisa.aula(at)stm.fi    marjo.malja(at)stm.fi    hanne.kalmari(at)stm.fi

Ota yhteyttä: lape.karkihanke(at)stm.fi ja seuraa somessa: #lapemuutos

Ohjaus- ja projektiryhmä tukevat ohjelman suunnittelua ja toteutusta sekä vastaavat seurannasta ja arvioinnista.

Ryhmien tehtävät löydät täältä.

Ohjausryhmä

Jäsenet

Alanko Anu, yliopistonlehtori, Oulun yliopisto
Bergbacka Katja, projektipäällikkö, opetus- ja kulttuuriministeriö
Cortés Téllez, Mikko, erikoissuunnittelija, opetus- ja kulttuuriministeriö
Haanpää Sanna, lakimies, Opetusalan ammattijärjestö OAJ
Heinonen Hanna, toiminnanjohtaja, Lastensuojelun Keskusliitto ry
Hyytinen Riitta, lastensuojelupalvelujen johtaja, Pelastakaa lapset ry
Hämäläinen Tapani, ylilääkäri, Perusterveydenhuollon johtajaverkosto
Iivonen Esa, johtava asiantuntija, Mannerheimin lastensuojeluliitto
Kalmari Hanne, hankepäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö
Kananoja Aulikki, ylisosiaalineuvos
Ketola Jari, toiminnanjohtaja, Pesäpuu ry
Kokkonen Jarmo, johtaja, Kirkkohallitus
Kostamo-Pääkkö Kaisa, kehitysjohtaja, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Lapin toimintayksikkö
Laaja Johanna, asiantuntija, Suomen Unicef ry
Laitinen Kai, toiminnanjohtaja, Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry
Lammi-Taskula Johanna, erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos
Lampinen  Pauliina, toiminnanjohtaja, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö Vamlas ry
Miettinen Anneli, tutkija, Väestöliitto
Montonen Mia, kehitysjohtaja, Ab Det finlandsvenska kompetencecentret inom det sociala området - FSKC
Myllärinen Tarja, johtaja, Suomen Kuntaliitto
Oinonen Petri, hanketyöntekijä, Jyväskylän kaupunki/Keski-Suomen LAPE-hanke
Oranen Mikko, kehitysjohtaja, Nuorten Ystävät ry
Piispa Minna, erikoissuunnittelija, oikeusministeriö, kriminaalipoliittinen osasto
Pirhonen Eeva-Riitta, ylijohtaja, opetus- ja kulttuuriministeriö
Rimpelä Markku, tilaajajohtaja, Hämeenlinnan kaupunki
Salminen Jukka T., apulaiskaupunginjohtaja, Vantaan kaupunki
Salo Jarmo, erikoislääkäri, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Siimes Ulla, toiminnanjohtaja, Vanhempainliitto
Särkelä Riitta, pääsihteeri, Ensi- ja turvakotien liitto
Tuure Herttaliisa, pääsihteeri, Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta

Pysyvät asiantuntijat

Hujala Anne, ylitarkastaja, Lapsiasiavaltuutetun toimisto
Kaukonen Pälvi, erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö
Laitinen Kristiina, opetusneuvos, Opetushallitus
Moring Anna, projektipäällikkö, Monimuotoiset perheet -verkosto
Pelkonen Marjaana, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö