FI SV

LAPE-muutosohjelman ohjaus- ja projektiryhmien kokoonpanot

Ohjausryhmän puheenjohtajana ja hankkeen hankejohtajana toimii valtiotieteen lisensiaatti Maria Kaisa Aula, ensimmäisenä varapuheenjohtajana sosiaalineuvos Marjo Malja ja toisena varapuheenjohtajana johtaja Kari Ilmonen sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Muutosohjelman hankepäällikkönä toimii Hanne Kalmari sosiaali- ja terveysministeriöstä. Opetus- ja kulttuuriministeriössä ohjelman projektipäällikkönä on Katja Bergbacka, etunimi.sukunimi@minedu.fi.

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Maria Kaisa Aula                          Katja Bergbacka                     Hanne Kalmari
puh. 050 530 9697                       puh. 02953 30267                   puh. 02951 63046
mariakaisa.aula(at)stm.fi              katja.bergbacka(at)minedu.fi  hanne.kalmari(at)stm.fi

Ota yhteyttä: lape.karkihanke(at)stm.fi ja seuraa somessa: #lapemuutos

Ohjaus- ja projektiryhmä tukevat ohjelman suunnittelua ja toteutusta sekä vastaavat seurannasta ja arvioinnista.

Ryhmien tehtävät löydät täältä.

Ohjausryhmä

Jäsenet

Alanko Anu, yliopistonlehtori, Oulun yliopisto
Bergbacka Katja, projektipäällikkö, opetus- ja kulttuuriministeriö
Berglund Kim, hallituksen puheenjohtaja, Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry (ajalla 1.10.2017-29.3.2018)
Cortés Téllez, Mikko, erikoissuunnittelija, opetus- ja kulttuuriministeriö
Custódio Ira, asiantuntija, Suomen Unicef ry
Heinonen Hanna, toiminnanjohtaja, Lastensuojelun Keskusliitto ry
Hyytinen Riitta, lastensuojelupalvelujen johtaja, Pelastakaa lapset ry
Hämäläinen Tapani, ylilääkäri, Perusterveydenhuollon johtajaverkosto
Iivonen Esa, johtava asiantuntija, Mannerheimin lastensuojeluliitto
Kalmari Hanne, hankepäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö
Kananoja Aulikki, ylisosiaalineuvos
Ketola Jari, toiminnanjohtaja, Pesäpuu ry
Kokkonen Jarmo, johtaja, Kirkkohallitus
Kostamo-Pääkkö Kaisa, kehitysjohtaja, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Lapin toimintayksikkö
Lammi-Taskula Johanna, erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos
Lampinen  Pauliina, toiminnanjohtaja, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö Vamlas ry
Miettinen Anneli, tutkija, Väestöliitto
Myllärinen Tarja, johtaja, Suomen Kuntaliitto
Oinonen Petri, hanketyöntekijä, Jyväskylän kaupunki/Keski-Suomen LAPE-hanke
Oranen Mikko, kehitysjohtaja, Nuorten Ystävät ry
Piispa Minna, erikoissuunnittelija, oikeusministeriö, kriminaalipoliittinen osasto
Pirhonen Eeva-Riitta, ylijohtaja, opetus- ja kulttuuriministeriö
Rimpelä Markku, tilaajajohtaja, Hämeenlinnan kaupunki
Salminen Jukka T., apulaiskaupunginjohtaja, Vantaan kaupunki
Salo Jarmo, erikoislääkäri, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Setälä Auli, erityisasiantuntija, Opetusalan ammattijärjestö OAJ
Siimes Ulla, toiminnanjohtaja, Vanhempainliitto
Stoor Torbjörn, toimitusjohtaja, Ab Det finlandsvenska kompetencecentret inom det sociala området - FSKC
Särkelä Riitta, pääsihteeri, Ensi- ja turvakotien liitto
Tuure Herttaliisa, pääsihteeri, valtion nuorisoneuvosto

Pysyvät asiantuntijat

Helander Merike, lakimies, Lapsiasiavaltuutetun toimisto
Kaukonen Pälvi, erityisasiantuntija
Laitinen Kristiina, opetusneuvos, Opetushallitus
Moring Anna, projektipäällikkö, Monimuotoiset perheet -verkosto
Pelkonen Marjaana, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö