FI SV

LAPE-muutosohjelman ohjaus- ja projektiryhmien kokoonpanot

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii valtiotieteen lisensiaatti Maria Kaisa Aula ja varapuheenjohtajina sosiaalineuvos Marjo Malja sekä johtaja Päivi Voutilainen sosiaali- ja terveysministeriöstä. Muutosohjelman hankepäällikkönä toimii Hanne Kalmari sosiaali- ja terveysministeriöstä. Opetus- ja kulttuuriministeriössä ohjelman projektipäällikkönä on Katja Bergbacka.

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Maria Kaisa Aula                          Marjo Malja                    Hanne Kalmari
puh. 050 530 9697                        puh. 02951 63581       puh. 02951 63046
mariakaisa.aula(at)gmail.com    marjo.malja(at)stm.fi    hanne.kalmari(at)stm.fi

Ota yhteyttä: lape.karkihanke(at)stm.fi ja seuraa somessa: #lapemuutos

Ohjaus- ja projektiryhmä tukevat ohjelman suunnittelua ja toteutusta sekä vastaavat seurannasta ja arvioinnista.

Ryhmien tehtävät löydät täältä.

Ohjausryhmä

Jäsenet

Alanko, Anu, yliopistonlehtori, Oulun yliopisto
Cortés Téllez, Mikko, erikoissuunnittelija, opetus- ja kulttuuriministeriö
Haanpää Sanna, lakimies, Opetusalan ammattijärjestö OAJ
Heinonen Hanna, toiminnanjohtaja, Lastensuojelun Keskusliitto ry
Hyytinen Riitta, lastensuojelupalvelujen johtaja, Pelastakaa lapset ry
Iivonen Esa, johtava asiantuntija, Mannerheimin lastensuojeluliitto
Inkinen Helena, kokemusasiantuntija, Pesäpuu ry
Kananoja Aulikki, ylisosiaalineuvos
Kostamo-Pääkkö Kaisa, kehitysjohtaja, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Lapin toimintayksikkö
Kähkönen Päivi, johtaja, Kirkkohallituksen lapsityö
Laitinen Kai, toiminnanjohtaja, Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry
Lammi-Taskula, Johanna, erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos
Lampinen  Pauliina, toiminnanjohtaja, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö Vamlas ry
Miettinen Anneli, tutkija, Väestöliitto
Myllärinen Tarja, johtaja, Suomen Kuntaliitto
Oinonen Petri, hanketyöntekijä, Jyväskylän kaupunki/Keski-Suomen sote-hanke
Oranen Mikko, kehitysjohtaja, Nuorten Ystävät ry
Piispa Minna, erikoissuunnittelija, oikeusministeriö, kriminaalipoliittinen osasto
Pirhonen Eeva-Riitta, ylijohtaja, opetus- ja kulttuuriministeriö
Rimpelä Markku, tilaajajohtaja, Hämeenlinnan kaupunki
Salminen Jukka T., apulaiskaupunginjohtaja, Vantaan kaupunki
Salo Jarmo, erikoislääkäri, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Sarjakoski-Peltola Sara, lääkäri, Perusterveydenhuollon johtajaverkosto
Siimes Ulla, toiminnanjohtaja, Vanhempainliitto
Stoor Torbjörn, toimitusjohtaja, Ab Det finlandsvenska kompetencecentret inom det sociala området - FSKC
Särkelä Riitta, pääsihteeri, Ensi- ja turvakotien liitto
Tuure Herttaliisa, pääsihteeri, Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta

Pysyvät asiantuntijat

Hujala Anne, ylitarkastaja, Lapsiasiavaltuutetun toimisto
Kaukonen Pälvi, erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö
Laitinen Kristiina, opetusneuvos, Opetushallitus
Moring Anna, projektipäällikkö, Monimuotoiset perheet -verkosto
Pelkonen Marjaana, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö

Projektiryhmä

Projektiryhmän työtä vetää Hanne Kalmari.

Jäsenet

Hastrup Arja, kehittämispäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos
Kahiluoto Tarja, neuvotteleva virkamies, opetus- ja kulttuuriministeriö
Kaukonen Pälvi, erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö
Lahtinen Jarkko, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto
Lamberg Kirsi, ylitarkastaja, opetus- ja kulttuuriministeriö
Malja Marjo, sosiaalineuvos, sosiaali- ja terveysministeriö
Pelkonen Marjaana, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö
Penttilä Marja, lakimies, sosiaali- ja terveysministeriö
Vastamäki Jaana, ylitarkastaja, sosiaali- ja terveysministeriö
Vogt-Airaksinen Tiina, erikoisasiantuntija, oikeusministeriö, rikosseuraamusvirasto

Pysyvät asiantuntijat

Aula, Maria Kaisa, ohjausryhmän puheenjohtaja    
Laitinen Kristiina, opetusneuvos, Opetushallitus
Puustinen-Korhonen Aila, erityisasiantuntija, Kuntaliitto
Rimpelä, Markku, tilaajajohtaja, Hämeenlinnan kaupunki