Erityis- ja vaativimman tason palvelut helpommin saataville

Erityis- ja vaativimman tason palvelut sovitetaan yhteen siten, että vaikeissa elämäntilanteissa elävät lapset ja nuoret saavat parhaan mahdollisen avun ja palvelut. Tämä tarkoittaa esimerkiksi erikoissairaanhoidon, lastensuojelun, perhekeskuksen ja varhaiskasvatuksen tai perusopetuksen tiivistä yhdessä toimimista.

Erityistason tarjoamat palvelut toteutetaan mahdollisimman usein osana perheen peruspalveluja tai lapsen tai nuoren lähiyhteisöissä, kuten varhaiskasvatuksessa, koulussa ja oppilaitoksissa.

Palvelut ovat yhdenvertaisesti saatavilla kaikkialla Suomessa.

Suomeen viisi osaamis- ja tukikeskusta

Erityistason palveluita uudistetaan 16 maakunnan alueella. Suomeen tulee viisi kaikkein vaativimpien palveluiden osaamis- ja tukikeskusta: Ouluun, Tampereelle, Turkuun, Kuopioon ja Helsinkiin.

Osaamis- ja tukikeskusten palvelut tuodaan erityis- ja peruspalveluiden avulla lähemmäs lasta tai nuorta ja hänen perhettään aina kun on mahdollista

Osaamis- ja tukikeskuksiin koottavia tai niihin verkostoituvia palveluita ovat esimerkiksi

  • osa kaikkein vaativimmasta lasten ja nuorten erikoissairaanhoidosta,
  • vaativin lastensuojelu,
  • lasten ja nuorten oikeuspsykiatria ja
  • koulukodit.

Lisäksi keskukset osallistuvat tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Lastensuojelu uudistuu

Lastensuojelu uudistuu ihmissuhteita vahvistavaksi ja ihmissuhteiden jatkuvuutta turvaavaksi. Lastensuojelutyössä korostuvat monitoimijainen yhteistyö ja perheterapeuttinen osaaminen - oikeusturvaa unohtamatta.

Lastensuojelussa mahdollistetaan tiivis, kohtaava työskentely lasten ja perheiden kanssa sekä huolehditaan lasten ja nuorten mahdollisuuksista vaikuttaa ja tulla kuulluksi omissa asioissaan.

Sijaishuollon järjestämiseen, tuottamiseen, valvontaan ja laadun arviointiin luodaan yhdenmukaiset periaatteet.

Lue lisää lastensuojelusta

Aineistot

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Pälvi Kaukonen, p. 0295 163 398, etunimi.sukunimi@stm.fi

 

 

 

Lisätietoja