FI SV

Päihdetyön lainsäädäntö

Päihdetyö - kuvituskuvaPäihderiippuvaisen palveluista säädetään päihdehuoltolaissa. Se velvoittaa kunnat järjestämään päihdehuollon palvelut sisällöltään ja laadultaan kunnassa esiintyvän tarpeen mukaiseksi. Raittiustyölaki puolestaan velvoittaa kunnan eri hallintokunnat yhdessä ehkäisevään päihdetyöhön.

Päihdetyötä ja asiakkaan asemaa ohjaavat osaltaan myös muut lait.