I&O - Rahoitettavat hankkeet

Kotkan kaupunki: Kymenlaakson IkäOpastin

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on luoda asiakaslähtöinen asiakas- ja palveluohjauksen toimintamalli ikäihmisten palveluihin Kymenlaakson maakuntaan.

Tutustu Kymenlaakson IkäOpastimeen

Hankkeen toteutus

Hanketta toteutetaan neljän keskeisen kehittämisteeman mukaan:

  1. Asiakas- ja palveluohjaustoimintamallin kehittämisen tavoitteena on, että kuntalaiset saavat ensivaiheen ohjausta ja neuvontaa yhden numeron periaatteella. Neuvontaa on mahdollista saada myös asioimalla lähipalvelupisteissä. Yhteistyö terveydenhuollon ja sosiaalipäivystyksen kanssa on mallinnettu, jotta yhteys asiakasohjaukseen toteutuu 24/7. Tarvittaessa asiakas ohjataan joustavasti palvelutarpeen arviointiin. Palvelutarpeen arviointi, palveluiden suunnittelu sekä toteuttaminen tapahtuvat yhdenmukaisin periaattein, alueelliset erityispiirteet tuntien ja asiakkaan osallisuutta ja valinnanvapautta edistäen.
  2. Palvelun ja toiminnan integraattorissa kehitetään yhteisiä ratkaisuja, jotka palvelevat kuntalaisia, palveluiden järjestämistä ja tuottamista sekä järjestöyhteistyötä. Kehittämiseen kuuluu sähköisten palvelu- ja yhdistyshakemistojen hyödyntäminen, kokeilu ja kehittäminen. Maakunnan ikääntyneiden palveluiden kriteerit yhdenmukaistetaan. Kehitetään toimintatapaa, joka tukee verkoston sitoutumista yhteisiin periaatteisiin, laatuun ja luotettavuuteen.
  3. Asiakasohjauksessa yhdenmukaistetaan yhtenäinen tietojärjestelmien käyttö ja kirjaaminen. Asiakasohjausta tukemaan otetaan käyttöön hallintajärjestelmä. Asiakasohjausta ja palvelutarpeen arviointia tukevia mobiiliratkaisuja otetaan käyttöön. Omapalveluiden mahdollisuutta lisätään ja luodaan sähköisen asioinnin mahdollisuus asiakasohjaukseen.
  4. Tiedolla johtaminen sisältyy kaikkiin edellä mainittuihin kehittämisteemoihin. Asiakasohjauksen toimintamalli rakennetaan sellaisten käytäntöjen ja järjestelmien varaan, jotka mahdollistavat palveluiden seurannan, tukevat ikääntyneiden palveluiden johtamista ja palveluverkoston kehittymistä.

Hankkeen toiminta-alue ja toteuttajat

Hankkeen toiminta-alue on Kymenlaakson maakunta. Hankkeeseen osallistuvat Kouvolan, Kotkan ja Haminan kaupungit, Pyhtään, Miehikkälän ja Virolahden kunnat, Carea Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymä sekä Postin kotipalvelut.

Hankkeen kehittämiseen sitoutuneita yhteistyökumppaneita ovat Koti- ja hoivapalvelut Hyvinvointia kotiin Oy, Kymenlaakson Muistiluotsi ja Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom.

Hankkeen kustannukset

Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 1 081 447 euroa. Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi hankkeen toteuttamiseen valtionavustusta 852 058 euroa.

Hankkeen yhdyshenkilöt ja yhteystiedot

Marjut Kettunen
Projektipäällikkö
etunimi.sukunimi@kotka.fi
P. 040 350 7729

Liisa Rosqvist
Hankkeen vastuuhenkilö
etunimi.sukunimi@kotka.fi
P. 0400 659 929

Lisätietoja