I&O - Rahoitettavat hankkeet

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (ESSOTE): Etelä-Savon asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus omais- ja perhehoitoon

Seuraa hanketta Facebookissa: http://www.facebook.com/OSSIkarkihanke/

Toimintamallit ja sääntökirjat

Omaishoito
Perhehoito
Digitaalisuus

OSSI-hankkeen kuvat: Nuoren polku, Lapsensa omaishoitajan roolit, Työntekijän osaamisprofiilit, Kohti yhteistyötä ja Ihannetulevaisuus (STM Aineistopankki).


Hankkeen tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on kehittää omais- ja perhehoitajille nykyistä yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoidut ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut Etelä-Savon maakunnassa.

Hankkeessa hyödynnetään jo olemassa olevia omaishoitoperheiden ja perhehoidon hyväksi kehitettyjä hyviä käytäntöjä sekä luodaan yhtenäinen ja toimiva verkosto omaishoitajien ja - hoidettavien sekä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Alueella jo toimivaa sosiaalipalvelujen palveluohjauksen toimintamallia laajennetaan omais- ja perhehoitoon. Hankkeessa hyödynnetään uusinta tutkimus- ja kokemustietoa omais- ja perhehoidon kehittämisessä. Tavoitteena on laatia digitaalisten palveluiden strateginen kehittämissuunnitelma ja pilotoida valitut sovellukset.

Lisäksi tavoitteena on kehittää omais- ja perhehoitoon valmennus- ja koulutusmalli alueen sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille, opiskelijoille ja työnantajille sekä omaishoitajille ja kehittää kaikenikäisten hoidettavien ja erityisryhmien omais- ja perhehoidon tukimuotojen kokonaisuutta erityistarpeet huomioiden.

Hankkeen toteutus

Hankkeen aikana toteutettavat toimenpiteet on jaettu neljään laajempaan kokonaisuuteen, joita ovat:

  1. osaamiskeskus OSSI:n verkostoyhteistyön kehittäminen ja juurruttaminen
  2. alueellisten toimintamallien kehittäminen ja käyttöönotto omais- ja perhehoitoon
  3. digitaalisten palvelujen kehittämisen strategia ja pilotointi
  4. omais- ja perhehoidon koulutus- ja valmennusmallin kehittäminen ja käyttöönotto

Hankkeen toiminta-alue ja toteuttajat

Hanke toteutetaan kaikkien sen tavoitteiden osalta Etelä-Savon maakunnassa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (ESSOTE) alueella, mihin kuuluvat Mikkeli, Kangasniemi, Hirvensalmi, Pertunmaa, Mäntyharju, Juva, Puumala sekä Pieksämäki. Osatoteuttajina mukana ovat Itä-Savon sairaanhoitopiiri (Sosteri), Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymään (Kainuun sote). Sosteriin kuuluvat Savonlinna, Enonkoski, Rantasalmi ja Sulkava, mutta Rantasalmi ja Sulkava tuottavat vanhuspalvelut itse/yksityisen kautta.  Sosterin roolina on vastata lääkehoidon kehittämisestä omais- ja perhehoidossa ja osallistua osaamiskeskuksen verkostomaisen toiminnan kehittämiseen.

Eksote on kuntayhtymä, johon kuuluu yhdeksän kuntaa: Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Imatra, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari. Eksoten roolina on osallistua omais- ja perhehoidon tukipalveluiden mm. sijaistusten kehittämiseen sekä kuntoutuksen kehittämiseen ja mallintamiseen.

Kainuun soteen kuuluvat Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi ja osajäsenenä Puolanka (ei osallistu hankkeeseen). Kainuun soten rooli kohdistuu erityisesti osahankkeeseen ”Erityislasten omaishoidon kehittäminen Kainuussa – Erinomainen -hanke”, mutta on myös mukana asiantuntijana omais- ja perhehoidon kehittämisessä yleisemmin. 

Lisäksi osatoteuttajina hankkeessa mukana ovat Vaalijalan kuntayhtymä, Etelä-Savon ammattiopisto, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, Sote 360 Oy, Kuntoutussäätiö, Kyyhkylä Oy, Mikkelin ammattikorkeakoulu, SPR/Kaakkois-Suomen piiri sekä Kehitysvammaisten palvelusäätiö.

Hankkeen kustannukset

Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 3 440 695 euroa. Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi hankkeen toteuttamiseen valtionavustusta 2 606 838 euroa.

Hankkeen yhdyshenkilöt ja yhteystiedot

Jaana Koinsaari
Hankepäällikkö
etunimi.sukunimi@essote.fi
P. 044 3512 388

Ville Rahikainen
Hankecontroller
etunimi.sukunimi@essote.fi
P. 040 359 7058

Eveliina Rautio
Hankesihteeri
etunimi.sukunimi@essote.fi
P. 040 359 7060

Projektikoordinaattorit:
Sami Sundell,
etunimi.sukunimi@essote.fi
P. 040 359 7057

Irene Rämö,
etunimi.sukunimi@essote.fi
P. 040 359 7056

Sarianna Maaranen
etunimi.sukunimi@essote.fi
p. 040 359 7210

Virva Hartonen
etunimi.sukunimi@essote.fi
puh. 044 351 2700

Lisätietoja