Rahoitettavat hankkeet

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt yhteensä 14,2 miljoonan euron kärkihankerahoituksen kahdeksalle hankkeelle, joissa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa. Kaikki hallituksen kärkihankkeesta rahoitettavat hankkeet ovat suuria maakunnallisia kokonaisuuksia, jotka yhdistävät alueella toimivia kuntia, yrityksiä ja järjestöjä ikäihmisten kotihoidon ja kaikenikäisten omaishoidon kehittämiseen.

 

Keskitetty asiakas- ja palveluohjaus eli KAAPO:

  • Pirkanmaa, ”Ikäneuvo - Kotona asumiseen arvoa neuvonnalla ja asiakasohjauksella” -hanke, 2,34 miljoonaa euroa
  • Kymenlaakso, ”Kymenlaakso IkäOpastin” -hanke, n. 850 000 euroa
  • Varsinais-Suomi, ”KomPassi - Varsinais-Suomen keskitetty asiakas- ja palveluohjaushanke” -hanke, n. 2,37 miljoonaa euroa

Toimivan kotihoidon kehittäminen:

  • Pohjois-Karjala sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (”Siun Sote”) ”Arvokasta Vanhenemista Omatoimisuutta Tukemalla (AVOT)” -hanke, 1,29 miljoonaa euroa
  • Lappi ”Toimiva kotihoito Lappiin - Monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen” -hanke, 1,68 miljoonaa euroa
  • Keski-Suomi, Jyväskylän kaupunki, ”Kukoistava kotihoito - Keski-Suomen ikäihmisten kotona pärjäämisen tuen uudistus” -hanke, n. 2,5 miljoonaa euroa.

Kaikenikäisten omaishoidon vahvistaminen:

  • ”Etelä-Savon asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus omais- ja perhehoitoon” -hanke, 2,6 miljoonaa euroa.

Asumisen, hoivan ja palvelujen yhteensovittaminen:

  • Porvoon kaupunki ”Täydentäen toimivaa (Täytyy)” -hanke, noin 658 000 euroa

 

Lisätietoja