FI SV

I&O-kärkihankkeessa rahoitettavat alueelliset hankkeet

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt yhteensä 14,2 miljoonan euron kärkihankerahoituksen kahdeksalle hankkeelle, joissa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa.

Rahoitettavien hankkeiden valintakriteereistä ja sisällöistä sekä hakuprosessista löydät tarkempia tietoja tästä julkaisusta:

Kaikki hallituksen kärkihankkeesta rahoitettavat hankkeet ovat suuria maakunnallisia kokonaisuuksia, jotka yhdistävät alueella toimivia kuntia, yrityksiä ja järjestöjä ikäihmisten kotihoidon ja kaikenikäisten omaishoidon kehittämiseen.

Keskitetty asiakas- ja palveluohjaus eli KAAPO:

Toimivan kotihoidon kehittäminen:

Kaikenikäisten omaishoidon vahvistaminen:

Asumisen, hoivan ja palvelujen yhteensovittaminen: