FI SV

I&O-kärkihankkeessa rahoitettavat alueelliset hankkeet

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt yhteensä 14,2 miljoonan euron kärkihankerahoituksen kahdeksalle hankkeelle, joissa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa.

Kaikki hallituksen kärkihankkeesta rahoitettavat hankkeet ovat suuria maakunnallisia kokonaisuuksia, jotka yhdistävät alueella toimivia kuntia, yrityksiä ja järjestöjä ikäihmisten kotihoidon ja kaikenikäisten omaishoidon kehittämiseen.

Keskitetty asiakas- ja palveluohjaus eli KAAPO:

Toimivan kotihoidon kehittäminen:

Kaikenikäisten omaishoidon vahvistaminen:

Asumisen, hoivan ja palvelujen yhteensovittaminen:

 

Lisätietoja