Lapin muutosagentti on Liisa Niiranen

Liisa Niiranen”Toivon, että ikäihmisten palveluissa toimivat ja niistä kiinnostuneet ovat minuun yhteydessä, sillä muutos tehdään yhdessä.”

Lapin muutosagentti on Liisa Niiranen, koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri ja virkavapaalla Kemin sosiaali- ja terveystoimenjohtajan tehtävästä.  Taustaorganisaatio on Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä ja sijoituspaikka Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Lapin toimintayksikkö.

Millaisia asioita teet muutosagenttina?

Muutosagentin keskeisin tehtävä on ohjata ikäihmisten palvelujen muutosta Lapin maakunnassa siten, että palveluista muodostuu yhteensovitettu kokonaisuus.

Muutosagentti rakentaa yhdessä maakunnan toimijoiden kanssa kotona asumista ja omaishoitoa tukevaa palvelujärjestelmää, joka huomioi Lapin alueen erityispiirteet. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi teen yhteistyötä ja verkostoidun eri kuntien, kuntayhtyminen, järjestöjen ja yksityisten palveluntuottajien kanssa ja sekä vanhusneuvostojen, kuntalaisten ja asiakkaiden kanssa.

Jalkaudun eri toimijoiden pariin ja käyn alkajaisiksi kunnissa tapaamassa virkamiehiä ja luottamushenkilöitä. Olen mukana seminaareissa, järjestämässä työpajoja ja erilaisia tilaisuuksia niin, että mahdollisimman moni pääsee osalliseksi palveluiden kehittämisestä.

Olen mukana sote-uudistuksen esivalmistelussa sekä järjestämistä että tuottamista valmistelevissa työryhmissä, joten toimintani on osa muuta sote-valmistelua.

Valmistelen alueelle yhtenäisiä ikäihmisten palvelujen toimintamalleja ja palveluiden myöntämiskriteereitä yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.

Lappi on saanut rahoituksen Toimiva kotihoito Lappiin -hankkeeseen, joten olen mukana tukemassa hanketta ja levittämässä tietoa hankkeessa kehitetyistä ja juurrutetuista toimintamalleista.

Mikä on tärkeintä muutosagentin työssä?

Tärkeintä muutosagentin työssä on verkostoituminen, eri toimijoiden innostaminen muutokseen ja muutoksen toteuttaminen. Asiakaslähtöisyys ja ikäihmisten osallisuus ovat keskeisiä toimintaa ohjaavia periaatteita.

Ota yhteyttä!
Liisa Niiranen
etunimi.sukunimi@poskelappi.fi
P. 040 149 2739

Twitter: @liisa_niiranen
Facebook: Lapin I&O Kärkihanke

Lisätietoja