FI SV

Päivi Voutilainen on poissa

 

Päivi Voutilainen kuvaaja: Maria Miklas

Päivi Voutilainen toimi sosiaali- ja terveysministeriön sosiaali- ja terveyspalveluosaston sosiaalipalveluryhmän johtajana ja I&O -kärkihankkeen johtajana. Hän vei eteenpäin vahvaa ja määrätietoista sosiaali- ja terveyspolitiikkaa, jossa tärkeintä oli yksittäinen pieni ihminen ja hänen hyvinvointinsa. Päivi oli erityisesti vanhustenhuollon moninaisten kysymysten asiantuntija. Hän toimi myös väitöskirjojen ohjaajana ja halusi jatkuvasti kehittää omaa osaamistaan.

Päivin hersyvä ja oikeaan osuva huumorinsa pelasti monta lukkiutunutta tilannetta. Vielä sairauden edetessäkin hän oli aidosti kiinnostunut asioiden etenemisestä ja alaistensa kuulumisista.

Työtovereina ja ihmisinä meille jää näiden arvojen ja päämäärien eteenpäin työstäminen Päivin viitoittamalla tiellä. Päiviä emme voi korvata, mutta hänen työtään saamme jatkaa.

Meidän lisäksemme häntä jäävät syvästi kaipaamaan puoliso sekä isä ja veli perheineen.

Sosiaali- ja terveysministeriön Sosiaali- ja terveyspalveluosasto sekä I&O -tiimi

 

I&O-kärkihankkeen ohjausryhmän ja tieteellisen neuvoston jäsenet

 

Kärkihankkeen hankepäällikkönä toimii oman toimensa ohella Satu Karppanen. Kärkihankkeen projektipäällikkönä toimii Anja Noro. Tavoitat heidät yhteisosoitteesta ikioma.karkihanke(at)stm.fi.

 

  Anja Noro kuvaaja: Maria Miklas Satu Karppanen
  Anja Noro
puh. 02951 63006
anja.noro(at)stm.fi 
Satu Karppanen
puh. 02951 63549
satu.karppanen(at)stm.fi

 

Ohjausryhmä

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii kärkihankkeen hankepäällikkö Satu Karppanen sosiaali- ja terveysministeriöstä ja varapuheenjohtajana hanketyöntekijä Tuija Koivisto Keski-Suomen sote 2020:sta.

Jäsenet

Harri, Oili, Kehittämispäällikkö, Kuntoutuksen edistämisyhdistys ry
Helin, Satu, toiminnanjohtaja, TtT, Vanhustyön keskusliitto
Hynynen, Raija, PhD, asuntoneuvos, ympäristöministeriö
Kaskinen, Juha, VTT, johtaja, Turun yliopisto, tulevaisuuden tutkimuskeskus
Kemppi, Anssi, järjestöjohtaja, Eläkeliitto
Kuukkanen, Maria, kehittämispäällikkö, Perhehoitoliitto ry
Luoma, Minna-Liisa, PsT, dosentti, tutkimuspäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Marjamäki, Pirjo, johtaja, Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus
Martikainen, Mikko, neuvotteleva virkamies, työ- ja elinkeinoministeriö
Mutanen, Stefan, toimitusjohtaja, Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf
Mäkinen, Sari, vastuualuejohtaja, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Närkki, Aino, Hyvinvointialan liitto
Noro, Anja, THT, kärkihankkeen projektipäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö
Okkonen, Eila, FT, toiminnanjohtaja, Muistiliitto
Rieppo, Eija, sosiaali- ja terveysjohtaja, Joensuun kaupunki
Tuomi, Marja, toiminnanjohtaja, Omaishoitajat ja Läheiset -liitto ry
Turunen, Marjukka, muutosjohtaja, Kansaneläkelaitos
Työläjärvi, Riitta, sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija, Toimihenkilöjärjestö STTK ry
Uotinen, Sami, johtava lakimies, Suomen Kuntaliitto

Pysyvät asiantuntijat

Karjalainen, Pirkko, YTL, Eläkeliitto
Karppanen, Satu, kärkihankkeen hankepäällikkö, pj., neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö
Kehusmaa, Sari, erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Kolimaa, Maire, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö
Vaarama, Marja, professori, Itä-Suomen yliopisto

Tieteellinen neuvosto

Anttonen Anneli, professori,Tampereen yliopisto
Elovainio Marko, professori, Helsingin yliopisto 
Pitkälä Kaisu, professori, Helsingin yliopisto
Rissanen Pekka, professori, Tampereen yliopisto 
Rissanen Sari, professori, Itä-Suomen yliopisto
Sipilä Sarianna, professori, Jyväskylän yliopisto
Suhonen Riitta, professori, Turun yliopisto
Syväjärvi Antti, professori, Lapin yliopisto
Vaarama Marja, professori, Itä-Suomen yliopisto
Välikangas Liisa, professori, Aalto-yliopisto ja Hanken