Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman (Kaste) toimeenpanoryhmä


Kaste-ohjelma
Hankenumero

STM102:00/2012

Asettaja

Sosiaali- ja terveysministeriö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto

Hankkeen tila

Päättynyt

Asettamispäivä

Wed Dec 05 00:00:00 EET 2012

Toimikausi/aikataulu

Sat Dec 01 00:00:00 EET 2012 - Thu Jun 30 00:00:00 EEST 2016

Yhteyshenkilö

Salme Kallinen, etunimi.sukunimi@stm.fi

Organisointitapa

Työryhmä

Tehtävä

Muu

Tehtäväkuvaus

Toimeenpanoryhmän tehtävänä on:

- valmistella asioita sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnan, Kaste-johtoryhmän ja alueellisten johtoryhmien käsittelyyn,
- huolehtia keskushallinnon, osaohjelmien vastuuhenkilöiden ja aluejohtoryhmien välisestä tiedonvaihdosta,
- tukea aluejohtoryhmien toimintaa,
- edistää osaohjelmien välistä vuorovaikutusta ja toimintaa,
- suunnitella ja toteuttaa koko ohjelman valtakunnallista ja alueellista seurantaa,
- suunnitella ja toteuttaa koko Kaste-ohjelman toimeenpanoon liittyviä valtakunnallisia tapahtumia ja tilaisuuksia,
- huolehtia hankehallintoon liittyvän ohjeistuksen tarkoituksenmukaisuudesta ja
- huolehtia seuraavan ohjelmakauden valmistelun käynnistymisestä.

Tavoitteet

Toimeenpanoryhmän tavoitteena on huolehtia koko Kaste-ohjelman toimeenpanoon, ohjaukseen ja seurantaan liittyvistä käytännön tehtävistä ja erityisesti keskushallinnon ja alueiden välisestä yhteistyöstä.

Tausta

Valtioneuvosto vahvisti Kaste-ohjelman vuosille 2012 - 2015 helmikuun 2. päivänä 2012. Kaste-ohjelma perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annetun lain (733/1992) 5 §:ään. Ohjelmassa määritellään alan uudistustyön tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi.

Kaste-ohjelman tavoitteena on, että:
1) Hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat ja
2) Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet ja palvelut on järjestetty asiakaslähtöisesti.

Ohjelman tavoitteisiin vastataan kuudella toisiaan täydentävällä osaohjelmalla.
Osaohjelmat ovat:
I Riskiryhmien mahdollisuutta osallisuuteen, hyvinvointiin ja terveyteen
parannetaan
II Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja uudistetaan
III Ikäihmisten palveluiden rakennetta ja sisältöä uudistetaan
IV Palvelurakennetta ja peruspalveluja uudistetaan
V Tieto ja tietojärjestelmät saatetaan asiakkaiden ja ammattilaisten tueksi
VI Johtamisella tuetaan palvelurakenteen uudistamista ja työhyvinvointia.

Kaste-ohjelman toimeenpanosta vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunta ja sen alainen johtoryhmä sekä viisi alueellista johtoryhmää. Sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunta hyväksyi Kaste-ohjelman toimeenpanosuunnitelman syyskuun 18. päivänä 2012. Tämä suunnitelma sisältää sekä valtakunnallisen suunnitelman että alueelliset suunnitelmat.

Kustannukset ja rahoitus

Momentilta 33.01.01

Tehtävän määräaikaisuus / pysyvyys

Määräaikainen tehtävä

Organisointikuvaus

Toimeenpanoryhmään kuuluvat Kaste-ohjelman alueelliset ohjelmapäälliköt, neuvottelukunnan ja johtoryhmän sihteeristö sekä sosiaali- ja terveysministeriön suunnittelu- ja seurantaryhmän ne virkamiehet, joiden päävastuulla on Kaste-ohjelman hallinnointi, ohjaus ja seuranta. Osaohjelmien vastuuhenkilöt (STM094:00/2012) ovat toimeenpanoryhmän pysyviä asiantuntijoita, jotka osallistuvat ryhmän kokouksiin aina kun se on tarkoituksenmukaista.

Valtioneuvoston asettama hanke

Ei

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Ei

Hankkeen suhde talousarvioon

Ei

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Ei

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Ei

HE:n kiireellisyys

Ei

Asettamispäätöksen allekirjoittajat

Maria Guzenina-Richardson, Salme Kallinen-Kräkin

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Paahtama Soile erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto Jäsen
Kumpula Anne hallitusneuvos sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Miettinen Jouko Kaste-ohjelmapäällikkö Kuopion kaupunki Jäsen
Pakarinen Mikko Kaste-ohjelmapäällikkö Turun kaupunki Jäsen
Nikkarinen Leena-Kaisa Kaste-ohjelmapäällikkö Tampereen kaupunki Jäsen
Meriläinen Leena Kaste-ohjelmapäällikkö Oulun kaupunki Jäsen
Honkanummi Eeva Kaste-ohjelmapäällikkö Espoon kaupunki Jäsen
Pekkarinen Laura THL:n Kaste-ohjelmapäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Jäsen
Pohjola Pasi Kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Jäsen
Siltaniemi Aki Kehittämispäällikkö Suomen sosiaali ja terveys ry Jäsen
Seikkula Satu finanssisihteeri sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Saastamoinen Ulla erityisasiantuntija SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Jäsen
Kiuru Ulla erityisasiantuntija SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Jäsen
Kerola Olli apulaisosastopäällikkö sosiaali- ja terveysministeriö Puheenjohtaja
Mustonen Merja johtaja sosiaali- ja terveysministeriö Puheenjohtaja
Mäkitalo Hanne osastosihteeri sosiaali- ja terveysministeriö Sihteeri
Höijer Miki osastosihteeri sosiaali- ja terveysministeriö Sihteeri
Kallinen Salme neuvotteleva virkamies sosiaali- ja terveysministeriö Varapuheenjohtaja
Mäntyranta Taina neuvotteleva virkamies sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Nygård Mikko finanssisihteeri HTO, sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Arkisto luovutettu

Ei

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Ei

4 asiakirjaa


 1. Jäsenmuutospäätös: puheenjohtajaksi Merja Mustonen Salme Kallisen tilalle. Kallinen jatkaa jäsenenä. Sihteeriksi Miki Höijer Hanne Mäkitalon tilalle.

  Fri Aug 21 00:00:00 EEST 2015  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 2. Jäsenmuutosesitys; Ulla Saastamoisen tilalle Ulla Kiuru

  Fri Apr 10 00:00:00 EEST 2015  SoSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Esitys
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 3. Jäsenmuutosesitys; Aki Siltaniemen tilalle Ulla Saastamoinen

  Thu Sep 12 00:00:00 EEST 2013  SOSTE
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Esitys
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 4. Asettamispäätös

  Wed Dec 05 00:00:00 EET 2012  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot

Ei julkaisuja