Kaste-ohjelman toimijat

Kaste-ohjelman toimeenpanosta vastaa

  • sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunta
  • Kaste-johtoryhmä
  • viisi alueellista johtoryhmää

Mukana on myös sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan laitoksia, Kuntaliitto sekä kunnat, järjestöt ja muut yhteistyökumppanit.

Neuvottelukunta

Sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunta edistää ja seuraaKaste-ohjelman toteutumista. Se tekee ehdotuksen hankerahoituksenkohdentamisesta.

Johtoryhmä

Kaste-johtoryhmä toimii neuvottelukunnan alaisena. Johtoryhmäntehtävänä on

Hankerahoittajien yhteistyöryhmä

Sosiaali- ja terveydenhuollon hankerahoittajien yhteistyöryhmän tavoitteena on vahvistaa hankerahoittajien keskinäistä yhteistyötä, välittää tietoa eri lähteistä tulevan rahoituksen ehdoista ja kohdentamisesta ja edistää keskinäistä asiantuntija-avun antamista hankehakemuksia valmisteleville tahoille sekä hankkeiden toteuttajille. Tavoitteena on edistää hankerahoituksen tuloksellista ja tarkoituksenmukaista käyttöä palvelujen uudistamiseksi sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Toimeenpanoryhmä

Toimeenpanoryhmä huolehtii koko Kaste-ohjelman toimeenpanoon, ohjaukseen ja seurantaan liittyvistä käytännön tehtävistä ja vahvistaa erityisesti keskushallinnon ja alueiden välistä yhteistyötä. Laajassa toimeenpanoryhmän kokoonpanossa ovat mukana osaohjelmien vastuuhenkilöt.

Alueelliset johtoryhmät

Ohjelman alueellisesta toteuttamisesta vastaa viisi alueellista johtoryhmää pääpaikkoineen:
 

  • Etelä-Suomi: Espoo
  • Itä- ja Keski-Suomi: Kuopio
  • Länsi-Suomi: Turku
  • Pohjois-Suomi: Oulu
  • Väli-Suomi:Tampere

Karttakuva Kaste-ohjelman alueista.

Etelä-Suomen alueelliset verkkosivut
Etelä-Suomen alueellinen johtoryhmä, jäsenet (valtioneuvoston hankerekisteri)

Itä- ja Keski-Suomen alueelliset verkkosivut
Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä, jäsenet (valtioneuvoston hankerekisteri)

Länsi-Suomen alueelliset verkkosivut
Länsi-Suomen alueellinen johtoryhmä, jäsenet (valtioneuvoston hankerekisteri)

Pohjois-Suomen alueelliset verkkosivut
Pohjois-Suomen alueellinen johtoryhmä, jäsenet (valtioneuvoston hankerekisteri)

Väli-Suomen alueelliset verkkosivut
Väli-Suomen alueellinen johtoryhmä, jäsenet (valtioneuvoston hankerekisteri)