Kaste-ohjelma 2008-2011

Kaste-ohjelma aloitettiin vuonna 2008. Vuosien 2012–2015 Kaste-ohjelma jatkaa osittain edellisen ohjelmakauden (2008–2011) uudistustyötä.

Ensimmäisen ohjelmakauden ulkoisessa arvioinnissa todettiin, että Kaste-ohjelma on onnistunut kehittämisen väline. Kaste-aluejohtoryhmät verkostoivat alueiden toimijoita uudella tavalla.

Ohjelman aikana kuntien välinen yhteistyö ja eri hallintotasojen sekä alueellisten toimijoiden välinen yhteistyö parantui. Myös vuorovaikutus kuntien ja keskushallinnon välillä tehostui.

Kaste-ohjelman loppuraportti ja selvityksiä: