FI SV RU

Julkaisut

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja -sarjassa julkaistaan teoksia, jotka tukevat STM:n johtamista, sisältöasioiden viestintää ja hallinnonalan ohjausta. Työryhmien ja selvityshenkilöiden raportit, sekä muut vastaavat aineistot julkaistaan Raportteja ja muistioita -asiakirjasarjassa. Esitteitä -sarjassa esitellään STM:n ohjaamia järjestelmiä.

Palvelussamme näytetään aineistot vuodesta 2013 lähtien. Vanhemmat aineistot löytyvät joko sähköisinä tai viitetieoina valtioneuvoston sähköisestä julkaisuarkistosta, Valtosta.

Aineistot julkaistaan pääasiassa sähköisinä. Osa julkaistaan myös painettuna. Painettuja julkaisuja myy valtioneuvoston verkkokirjakauppa.

Vanhimpia julkaisuja, joita ei ole saatavilla sähköisenä, voi lainata mm. Eduskunnan kirjastosta.