Talousyksikkö (TAY) - henkilöstö

Suvi Kangasmäki, laskentasuunnittelija 
STM, Hallinto- ja suunnitteluosasto, Talousyksikkö

Mikko Staff, talousjohtaja 
STM, Hallinto- ja suunnitteluosasto, Talousyksikkö 0295163214