Työ ja perhe-elämä -ohjelma

Työn ja perhe-elämän toimiva yhteensovittaminen on yksi tärkeimmistä työhyvinvointia lisäävistä tekijöistä.

Työ ja perhe-elämä -ohjelmassa keskitytään työn ja perheen yhteensovittamiseen työelämän ja työpaikkojen näkökulmasta. Ohjelmassa työn ja perheen yhteensovittamisella tarkoitetaan sekä omien lasten että ikääntyvien vanhempien tai muiden omaisten hoitamisen yhdistämistä työssä käymiseen.

Sosiaali- ja terveysministeriön käynnistämä ohjelma on käynnissä vuosina 2013-2015, ja sitä koordinoi Työterveyslaitos.

Työ ja perhe-elämä -ohjelma

Lisätietoja

Ylitarkastaja Jaana Vastamäki, p. 0295 163 468, etunimi.sukunimi@stm.fi