FI SV

Ajankohtaista

Tilaisuudet

Valtionavustusten haku päättyi 30.9.

Valtionavustusten haku hallituksen kärkihankkeen osaprojektin ”Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön” on päättynyt 30.9. Määräaikaan mennessä tuli 25 hakemusta. 

Hakemusten arviointi on käynnistynyt ja päätökset avustusta saaviksi hankkeiksi tehdään viimeistään 30.11.2016. Hankkeiden toiminta-aika on 1.1.2017−31.12.2018.

Rahoitusta oli mahdollista hakea hankkeisiin, jotka levittävät ja juurruttavat hyvinvointia ja terveyttä edistäviä hyviä käytäntöjä riittävän laajalla maantieteellisellä alueella. Hankkeilta edellytetään usean toimijan yhteistyötä. Osallistujina voivat olla kunnat tai kuntayhtymät, järjestöt, yritykset, seurakunnat tai muut toimijat.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Meri Larivaara, STM, p. 02951 63634

Täydet ohjeet ja hakutiedot

 

Mistä kumppaneita hankkeisiin?

Kertokaa meille suunnitelmistanne. Jos annatte luvan, me julkaisemme tiedot näillä sivuilla tai välitämme tietoa muille hankkeita valmisteleville tahoille. Toivomme, että tietojen avulla syntyy onnistuneita hankekumppanuuksia. Vastaa kyselyyn, niin kokoamme tiedot tälle sivulle. Ylläpidämme listaa elokuusta lähtien.

Uusi opas säädösvaikutusten arviointiin ihmisiin kohdistuvien vaikutusten näkökulmasta

Poikkihallinnolliset rakenteet -projektin tavoitteiden tukemiseksi on julkaistu opas, joka toimii tukiaineistona ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioimiseksi osana säädösvaikutusten ennakkoarviointia.