FI SV

Ajankohtaista

Sosiaali- ja terveysministeriö jakoi valtionavustusta yhdeksälle hankkeelle

Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt päätökset Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön -projektin valtionavustuksista, joilla rahoitetaan hyviä käytäntöjen levittämistä ja juurruttamista heikoimmassa asemassa olevien väestöryhmien hyvinvoinnin, terveyden ja vastuunottokyvyn parantamiseksi. Valtionavustusta jaetaan nyt yhteensä 6 615 000 euroa vuosille 2017−2018.

 

Hyvät käytännöt -projekti mukana Hyvinvointi Hackathonilla 2016

Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön -projekti tarjosi haasteita Suomen ensimmäiselle Hyvinvointi Hackathonille 21.−22.10.2016. Käy tunnustelemassa tilaisuuden tunnelmia! 

Opas säädösvaikutusten arviointiin ihmisiin kohdistuvien vaikutusten näkökulmasta

Poikkihallinnolliset rakenteet -projektin tavoitteiden tukemiseksi on julkaistu opas, joka toimii tukiaineistona ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioimiseksi osana säädösvaikutusten ennakkoarviointia.

Valtakunnallinen ja alueellinen viestintä kärkihankkeissa

STM:n vastuulla on viisi hallituksen kärkihanketta. Kärkihankkeiden viestinnälle on STM:n viestintäyksikössä luotu yhteisiä periaatteita ja linjauksia.
 Lue lisää yhteisistä viestinnän linjauksista: