FI SV

Ajankohtaista

Tilaisuudet

Valtionavustusten haku on käynnissä

Valtionavustuksia voi hakea hallituksen kärkihankkeen osaprojektin ”Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön” hankkeisiin.  Rahoitusta voi hakea hankkeisiin, jotka levittävät ja juurruttavat hyvinvointia ja terveyttä edistäviä hyviä käytäntöjä riittävän laajalla maantieteellisellä alueella. Hankkeilta edellytetään usean toimijan yhteistyötä. Osallistujina voivat olla kunnat tai kuntayhtymät, järjestöt, yritykset, seurakunnat tai muut toimijat.

Valtionavustusten haku aika on 17.6.−30.9.2016. Päätökset tehdään viimeistään 30.11.2016 ja hankkeiden toiminta-aika on 1.1.2017−31.12.2018.

Täydet ohjeet ja hakutiedot

 

Mistä kumppaneita hankkeisiin?

Kertokaa meille suunnitelmistanne. Jos annatte luvan, me julkaisemme tiedot näillä sivuilla tai välitämme tietoa muille hankkeita valmisteleville tahoille. Toivomme, että tietojen avulla syntyy onnistuneita hankekumppanuuksia. Vastaa kyselyyn, niin kokoamme tiedot tälle sivulle. Ylläpidämme listaa elokuusta lähtien.

Uusi opas säädösvaikutusten arviointiin ihmisiin kohdistuvien vaikutusten näkökulmasta

Poikkihallinnolliset rakenteet -projektin tavoitteiden tukemiseksi on julkaistu opas, joka toimii tukiaineistona ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioimiseksi osana säädösvaikutusten ennakkoarviointia.