FI SV

Ajankohtaista

 

 

 

 

 

 

Hyvät käytännöt -projektia esittelevä video on valmistunut suomeksi ja ruotsiksi.

Katso video Youtubesta.

Hyvät käytännöt -projekti osallistuu Hyvinvointi Hackathoniin 2017

Hyvät käytännöt pysyvään käytöön -projektin kolme valtionavustushanketta tarjoaa haasteita Hyvinvointi Hackathonille 27.−29.10.2017. Tutustu ja osallistu haasteisiin sekä seuraa tapahtuman valmistelua!

Sosiaali- ja terveysministeriö jakoi valtionavustusta yhdeksälle hankkeelle

Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt päätökset Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön -projektin valtionavustuksista, joilla rahoitetaan hyviä käytäntöjen levittämistä ja juurruttamista heikoimmassa asemassa olevien väestöryhmien hyvinvoinnin, terveyden ja vastuunottokyvyn parantamiseksi. Valtionavustusta on myönnetty yhteensä 7 002 800 euroa vuosille 2017−2018. Keväällä 2017 tehtiin lisäpäätökset ELÄMÄ- ja VESOTE-hankkeille. 

Opas säädösvaikutusten arviointiin ihmisiin kohdistuvien vaikutusten näkökulmasta

Poikkihallinnolliset rakenteet -projektin tavoitteiden tukemiseksi on julkaistu opas, joka toimii tukiaineistona ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioimiseksi osana säädösvaikutusten ennakkoarviointia.

Valtakunnallinen ja alueellinen viestintä kärkihankkeissa

STM:n vastuulla on viisi hallituksen kärkihanketta. Kärkihankkeiden viestinnälle on STM:n viestintäyksikössä luotu yhteisiä periaatteita ja linjauksia.
 Lue lisää yhteisistä viestinnän linjauksista: