Mielekäs-ohjelma: Vetovoimaa sote-alalle

Sosiaali- ja terveysministeriön Mielekäs-ohjelmaa (2014-2015) koordinoi Työterveyslaitos.

Tunnustuksia vetovoimaisille sote-alan työpaikoille on myönnetty kaksi kertaa:

Sote-alalta löytyy vetovoimaa - tunnustus 19 työpaikalle (STM:n ja TTL:n tiedote 20.2.2015)
Vetovoimainen työpaikka huolehtii henkilöstön hyvinvoinnista (STM:n ja TTL:n tiedote 25.2.2014)

Lisää Mielekkäästä sen omilla verkkosivuilla:

Mielekäs-ohjelmalla vetovoimaa sosiaali- ja terveysalalle