Laki liikennevakuutuslaiksi ja eräät siihen liittyvät lait, hallituksen esityksen valmistelu


Hankenumero

STM047:00/2008

Asettaja


Hankkeen tila

Päättynyt

Asettamispäivä

08.04.2008

Toimikausi/aikataulu

08.04.2008 - 17.06.2016

Yhteyshenkilö

Ijäs, Hannu, etunimi.sukunimi@stm.fi

Organisointitapa

Ilman asettamista tehtävä

Tehtävä

Lainsäädäntöhanke

Tehtäväkuvaus

Valmistellaan hallituksen esitys liikennevakuutuslainsäädännön kokonaisuudistuksesta. Esitys sisältää liikennevakuutuslain ja Liikennevakuutuskeskusta koskevan lain. Muutoksilla toteutetaan hallituksen norminpurun kärkihanketta.

Tavoitteet

Tavoitteena on pakollisen liikennevakuutuslainsäädännön selkeyttäminen ja ajanmukaistaminen.

Tehtävän määräaikaisuus / pysyvyys

Määräaikainen tehtävä

Valtioneuvoston asettama hanke

Ei

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Ei

Hankkeen suhde talousarvioon

Ei

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Kyllä

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön, kuvaus

L 279/1959 liikennevakuutuslaki
A 324/1959 liikennevakuutusasetus
A 1348/2007 STM:n asetus vuoden 2015 liikenneturvallisuusmaksusta
A 1294/2014 STM:n asetus liikennevakuutuslain mukaisten vakuutusten ja vahinkojen tilastoinnin perusteista sekä vakuutusmaksuihin sovellettavasta vahingottomien vuosien johdosta annettavien alennusten ja vahinkojen perusteella tehtävien korotusten järjestelmästä
A 1370/2006 STM:n asetus liikennevakuutuslain 18 b §:ssä säädetyn suhdeluvun määräämisestä, ennakkoarvion perusteista ja jakojärjestelmää koskevien osuuksien maksusta ja tilittämisestä
A 1627/1993 asetus joka sisältää liikennevakuutuskeskuksen säännöt

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Kyllä

HE:n kiireellisyys

Ei

Istuntokausi, jolloin HE annetaan eduskunnalle

Syksy 2015

Lisätiedot

Hallituksen esitys annetaan syksyllä 2015. Samalla annetaan HE laiksi liikenneturvallisuusmaksusta.

Aihealueet

Liikenne. Kuljetus

Asiasanat

Liikenne, Vahingonkorvaus, Vakuutus

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Ijäs Hannu johtaja Sosiaali- ja terveysministeriö Valmistelija
Tilannekuvaus

Liikennevakuutuslainsäädännön kokonaisuudistukseen liittyvät luonnokset hallituksen esityksiksi liikennevakuutuslaiksi, laiksi Liikennevakuutuskeskuksesta ja laiksi liikenneturvallisuusmaksusta ovat lähteneet lausunnolle 11.1.2011. Lausuntoaika päättyy 4.3.2011.

Asiankäsittely valtioneuvostossa / PTJ-numero

STM/2015/129

Asiankäsittely eduskunnassa / HE-numero

123/2015

Eduskunnan vastauksen numero

42/2016

Säädösnumero

--  470/2016  460/2016 

Arkisto luovutettu

Ei

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Ei

91 asiakirjaa


 1. Esittelylupa

  08.10.2015  Liikenne- ja viestintäministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 2. Esittelylupa

  02.10.2015  Oikeusministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 3. Esittelylupapyyntö / OM; (Hannu Ijäs VAO/VMY)

  28.09.2015  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausuntopyyntö
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 4. Esittelylupapyyntö / LVM; (Hannu Ijäs VAO/VMY)

  24.09.2015  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausuntopyyntö
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 5. Lausunto

  10.03.2015  Valtiovarainministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 6. Lausunto

  09.03.2015  Oikeusministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 7. Lausunto

  06.03.2015  Kuluttajaliitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 8. Lausunto

  04.03.2015  Suomen Lakimiesliitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 9. Lausunto

  02.03.2015  Autoliitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 10. Ei lausuttavaa

  27.02.2015  Finanssivalvonta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 11. Lausunto

  27.02.2015  Liikennevahinkolautakunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 12. Lausunto

  26.02.2015  Linja-autoliitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 13. Lausunto

  26.02.2015  Suomen Yrittäjät
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 14. Lausunto

  26.02.2015  Trafi Liikenteen turvallisuusvirasto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 15. Lausunto

  25.02.2015  SF-Caravan ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 16. Lausunto

  25.02.2015  Suomen Motoristit ry SMOTO
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 17. Lausunto

  25.02.2015  Valtiokonttori
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 18. Lausunto

  25.02.2015  Liikennevakuutuskeskus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 19. Lausunto

  25.02.2015  Sisäministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 20. Lausunto

  25.02.2015  Suomen Huolintaliikkeiden Liitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 21. Lausunto

  25.02.2015  Suomen asianajajaliitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 22. Lausunto

  25.02.2015  Aivovammaliitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 23. Lausunto

  25.02.2015  Lääkäriliitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 24. Lausunto

  25.02.2015  Logistiikkayritysten liitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 25. Lausunto

  25.02.2015  Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 26. Lausunto

  25.02.2015  Finanssialan Keskusliitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 27. Lausunto

  25.02.2015  Suomen Kuljetus- ja Logistiikka SKAL ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 28. Lausunto

  25.02.2015  Liikenneturva
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 29. Lausunto

  25.02.2015  Autokoululiitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 30. Lausunto

  25.02.2015  Suomen Autoteknillinen Liitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 31. Lausunto

  25.02.2015  Suomen Taksiliitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 32. Lausunto

  25.02.2015  Valtiokonttori
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 33. Lausunto

  24.02.2015  Koneyrittäjät
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 34. Lausunto

  24.02.2015  AKK-Motorsport ry, Suomen Moottoriliitto ry, Teknisen kaupan ja Palveluiden yhd. ry, Mp-kauppiaat ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 35. Lausunto

  24.02.2015  Tuli
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 36. Lausunto

  24.02.2015  Moottoripyöräkerho 69 ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 37. Lausunto

  24.02.2015  Yksityisten katsastustoimipaikkojen Liitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 38. Lausunto

  24.02.2015  Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 39. Lausunto

  24.02.2015  EK
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 40. Lausunto

  23.02.2015  Tapaturmavakuutuslaitosten liitto TVL
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 41. Lausunto

  23.02.2015  Poliisihallitus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 42. Lausunto

  23.02.2015  Tietosuojavaltuutettu
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 43. Lausunto

  20.02.2015  Suomen Potilasliitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 44. Lausunto

  19.02.2015  Kuntaliitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 45. Lisälausunto

  19.02.2015  KELA
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 46. Lausunto

  19.02.2015  Liikenne- ja viestintäministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 47. Lausunto

  18.02.2015  Invalidiliitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 48. Lausunto

  17.02.2015  Harrasteralli ry ja Rallimiehet ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 49. Lausunto

  16.02.2015  Kilpailu- ja kuluttajavirasto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 50. Lausunto

  04.02.2015  ETK
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 51. Lausunto

  04.02.2015  Eläketurvakeskus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 52. Lausunto

  27.01.2015  Kela
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 53. Lausunto

  15.01.2015  Rajavartiolaitoksen esikunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 54. Ei lausuttavaa

  15.01.2015  Työ- ja elinkeinoministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 55. Lausuntopyyntö luonnoksesta HE:ksi (Milla Mustamäki VAO/VMY)

  07.01.2015  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausuntopyyntö
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 56. Lausuntoyhteenveto

  23.06.2011  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Hankkeen työskentelyaineisto | Valmisteluaineisto
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/14298/171320_Lausuntoyhteenveto_liikennevakuutuslainsäädännön_kokonaisuudistus_23.6.11.DOC


 57. Lausunto

  06.05.2011  Oikeusministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 58. Lausunto

  08.04.2011  Suomen Asiakastieto Oy
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 59. Lausunto

  31.03.2011  Suomen Lakimiesliitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 60. Lausunto

  30.03.2011  Vakuutus- ja rahoitusneuvonta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 61. Lausunto

  25.03.2011  Liikennevahinkolautakunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 62. Lausunto

  18.03.2011  Valvira
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 63. Lausunto

  17.03.2011  Liikenne- ja viestintäministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirjeenvaihto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 64. Lausunto

  17.03.2011  Trafi
  Kirjeenvaihto | Kirjeenvaihto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 65. Lausunto

  11.03.2011  Liikenneturva
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 66. Lausunto

  11.03.2011  FK/Finanssialan Keskusliitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 67. Lausunto

  11.03.2011  Suomen Taksiliitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 68. Lausunto

  11.03.2011  Valtiovarainministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 69. Lausunto

  10.03.2011  Tapaturmavakuutuslaitosten liitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 70. Lausunto

  04.03.2011  Finanssivalvonta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 71. Lisäaikapyyntö

  04.03.2011  Trafi
  Kirjeenvaihto | Kirjeenvaihto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 72. Lausunto

  04.03.2011  Suomen Motoristit ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 73. Lausunto

  04.03.2011  Autoalan Keskusliitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 74. Lausunto

  04.03.2011  Moottoriliikenteen Keskusjärjestö ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 75. Lausunto

  04.03.2011  Invalidiliitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 76. Lausunto

  04.03.2011  Kuntaliitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 77. Lisäaikapyyntö

  03.03.2011  Suomen Taksilitto
  Kirjeenvaihto | Kirjeenvaihto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 78. Lausunto

  03.03.2011  TraFi
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 79. Lausunto

  03.03.2011  AKK-Motorsport ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 80. Lausunto

  03.03.2011  Sisäasiainministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 81. Lausunto

  02.03.2011  Koneyrittäjät
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 82. Lausunto

  02.03.2011  Linja-autoliitto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 83. Lausunto

  02.03.2011  SKAL
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 84. Lausunto

  01.03.2011  Suomen Moottoriliitto ry
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 85. Lausunto

  25.02.2011  Poliisihallitus
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 86. Lausunto

  17.02.2011  Valtiokonttori
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 87. Luonnos HE laiksi Liikennevakuutuskeskuksesta

  11.01.2011  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/14298/164991_Luonnos_HE_laiksi_Liikennevakuutuskeskuksesta__11.1.2011.doc


 88. Luonnos HE laiksi liikenneturvallisuusmaksusta

  11.01.2011  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/14298/164992_Luonnos_HE_laiksi_Liikenneturvallisuusmaksusta_11.1.2011.doc


 89. Luonnos HE liikennevakuutuslaiksi

  11.01.2011  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/14298/164989_Luonnos_HE_liikennevakuutuslaiksi_11.1.2011.doc


 90. Begäran om utlåtande

  11.01.2011  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/14298/164986_BEGÄRAN_OM_UTLÅTANDE_Totalreformen_av_lagstiftningen_om_trafikförsäkring_11.1.11.pdf


 91. Lausuntopyyntö liikennevakuutuslainsäädännön kokonaisuudistuksesta (Virva Walo/VAO/VMY)

  11.01.2011  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausuntopyyntö
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/14298/164985_Lausuntopyyntö_11.1.11_liikennevakuutuslainsäädännön_kokonaisuudistus_(FI).pdf

Ei julkaisuja