LAPE-kärkihankkeen viestintä

Viestintä on tärkeä osa lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman onnistumista. Aktiivinen ja ennakoiva viestintä siivittää muutosohjelman toteuttamista ja sitouttaa eri osapuolia mukaan muutokseen.

Valtakunnallinen LAPE-viestintä

Valtakunnallisesta LAPE-viestinnästä vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Tapahtumien käytännön järjestelyistä ja esimerkiksi viestintäaineistojen (esitteet jne.) tuottamisesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Valtakunnallisen viestinnän pääkavana on stm.fi-palvelu. Sosiaalista mediaa käytetään varsinkin ajankohtaisten terveisten ja uutisten jakeluun sekä eri tapahtumien aikana.

Twitterissä aihetunnisteemme (hashtag) on #lapemuutos.

Kaikkien kärkihankkeiden yhteisenä viestintäverkostona on Facebook-ryhmä:

LAPE-video on vapaasti käytettävissä ja levitettävissä

Valtakunnallisen LAPE-muutosohjelman ydinviestit

Alueellinen LAPE-viestintä

Alueellisesta viestinnästä vastaavat maakuntien hankkeet itse. Alueellista viestintää ovat esimerkiksi tiedot maakunnan hanketyön etenemisestä tai tapahtumista. Hankkeet hoitavat itse myös alueelliset mediakontaktit.

Jokaisen LAPE-kärkihankkeen rahoittaman alueellisen hankkeen (yht. 19 hanketta) on nimettävä viestinnästä vastaava henkilö, joka huolehtii tiedonkulusta omalla alueellaan. Viestinnän vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot lähetetään Anne Koskelalle (yhteystiedot alla).

Käytännön työkaluja viestintään

Maakuntien hankkeet voivat käyttää viestinnässään näitä diapohjia:

Viestintäsuunnitelmia tehtäessä voi käyttää tätä mallipohjaa:

LAPE-ohjelman ns. hanketunnusta saa vapaasti käyttää kaikessa viestinnässä.

Viestinnän linjaukset käytössä

Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt viestinnän linjaukset, jotka koskevat kaikkia kärkihankkeita. Linjauksissa käsitellään muun muassa viestinnän vastuita ja graafista ilmettä.

Viestinnän linjausten lisäksi tulossa on LAPEn valtakunnallinen viestintäsuunnitelma, joka sisältää muun muassa

  • viestinnän ja sidosryhmätyön tavoitteet
  • kaikille yhteiset ydinviestit tukiviesteineen.

 

Lisätietoja

Anne J Koskela, tiedottaja 
STM, Viestintäyksikkö / VIE 0295163135   etunimi.sukunimi@stm.fi