LAPE-kärkihankkeen tieteellinen neuvosto

Lapsi- ja perhepalveluiden uudistuksen suunnittelua, toteutusta, arviointia ja seurantaa varten on perustettu tieteellinen neuvosto, jonka tehtävänä on varmistaa LAPE-kärkihankkeen ja tiedeyhteisön välinen yhteistyö ja vuorovaikutus.

Tieteellisen neuvoston tehtävänä on esimerkiksi määritellä LAPE-muutosohjelman lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittämistä ohjaavaa lapsi- ja hyvinvointikäsitystä, tuoda esiin ohjelman kannalta hyödyllistä tutkimusta sekä esittää näkemyksiä ohjelman rahoittamien hankkeiden ja ohjelman kokonaisarviointiin.

Tieteellisen neuvoston puheenjohtaja on Lapsi- ja koulutusoikeuden apulaisprofessori, VTL Maria Kaisa Aula ja varapuheenjohtaja professori emerita Lea Pulkkinen.

Tieteellisen neuvoston kannanotot ja artikkelit

Lisätietoja

Maria Kaisa Aula, etunimi.sukunimi@gmail.com, p. 050 530 9697