LAPE-kärkihankkeessa rahoitettavat maakuntahankkeet

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman maakunnallisille hankkeille myönnettiin yhteensä 19 miljoona euroa valtionavustusta. Avustusta sai 18 maakuntaa ja pääkaupunkiseutu.

Maakunnallisissa hankkeissa kehitetään sote- ja maakuntauudistusta varten lapsi- ja perhepalveluille uusia malleja ja uutta toimintakulttuuria. Kehittäminen liittyy neljään eri kokonaisuuteen:

  • Erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittäminen
  • Lapsen oikeuksia ja tietoperusteisuutta vahvistava toimintakulttuurin muutos
  • Perhekeskustoimintamalli
  • Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena

Rahoitusta saaneet hankkeet

Tiivistelmät hankkeista: