LAPE-kärkihankkeen julkaisuja ja selvityksiä

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma tuottaa julkaisuja ja teettää erilaisia selvityksiä, jotka liittyvät lapsille, nuorille ja perheille tarkoitettuihin palveluihin.

Selvityksiä

Tähän mennessä ovat ilmestyneet seuraavat selvitykset eri kieliryhmille tarjottavista palveluista:

Ruotsinkielisille perheille suunnattujen palvelujen kartoitus ja arviointi

Romanikielisille suunnattujen palveluiden kartoitus

Saamenkielisille suunnattujen palveluiden kartoitus

Julkaisuja

Lisätietoja