FI SV

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kärkihankkeen tavoitteena on kehittää iäkkäille sekä omais- ja perhehoitajille nykyistä yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoidut ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut.

Kärkihankkeen (I&O) toteuttamiseen on käytettävissä yhteensä 30 miljoonaa euroa vuosille 2016–2018. Hankkeen kokeilut ovat isoja maakunnallisia kokonaisuuksia, jotka usea toimija toteuttaa yhdessä. Hanke rahoittaa myös maakuntien alueilla toimivien muutosagenttien toimintaa. Muutosagentin keskeisin tehtävä on muodostaa maakuntaan yhteen sovitettu iäkkäiden palvelujen kokonaisuus.

Twitterissä #IKIOMAT

Vastuuministeri: perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula

I&O jalkautui maakuntiin!

I&O -Kärkihankkeen maakuntakierros alkoi 4.10. Lappeenrannasta. Tilaisuuksia järjestetään yhteensä 19 ympäri Suomea.

Maakuntakierroksen paikkakuntiin ja aikatauluun saa lisätietoa THL:n sivuilta. Sivujen kautta voi myös ilmoittautua tilaisuuksiin.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen 

HUOM! Tietoiskut omais- ja perhehoidon lainsäädäntöuudistuksista maakuntakierroksen yhteydessä

Omais- ja perhehoitoa koskeva lainsäädäntö uudistui 1.7.2016 alkaen. Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää tietoiskuja uusista säännöksistä I&O -Kärkihankkeen maakunnallisten käynnistämistilaisuuksien yhteydessä.

Tietoiskut järjestetään seuraavien maakuntakierroksen tilaisuuksien yhteydessä:

Helsinki 14.10.2016 klo 10.00 - 11.30
Kuopio 19.10.2016 klo 10.00 - 11.30
Turku 8.11.2016 klo 10.00 - 11.30
Tampere 14.11.2016 klo 10.00 - 11.30

Tietoiskuihin ei tarvitse ilmoittautua!

Taustatietoa

Kuntainfot uudistuksista julkaistaan sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilla lokakuun aikana http://stm.fi/kuntainfot

Kysyttävää?

Ota yhteys osoitteeseen ikioma.karkihanke@stm.fi

Tilaa hankkeen oma uutiskirje

Lisätietoja

Anja Noro, projektipäällikkö 
STM, Sosiaali- ja terveyspalveluosasto, Sosiaalipalveluryhmä 0295163006  


Päivi Voutilainen, johtaja 
STM, Sosiaali- ja terveyspalveluosasto, Sosiaalipalveluryhmä 0295163403