FI SV

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Hankkeen tavoitteena on kehittää iäkkäille sekä omais- ja perhehoitajille nykyistä yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoidut ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut.

Kärkihankkeen toteuttamiseen on käytettävissä yhteensä 30 miljoonaa euroa vuosille 2016–2018. Hankkeen kokeilut ovat isoja maakunnallisia kokonaisuuksia, jotka usea toimija toteuttaa yhdessä. Hanke rahoittaa myös maakuntien alueilla toimivien muutosagenttien toimintaa. Muutosagentin keskeisin tehtävä on muodostaa maakuntaan yhteen sovitettu iäkkäiden palvelujen kokonaisuus.

Twitterissä #IKIOMAT

Vastuuministeri: perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula

Kysyttävää?

Ota ensisijaisesti yhteys osoitteeseen ikioma.karkihanke@stm.fi

Tilaa hankkeen oma uutiskirje

I&O jalkautuu maakuntiin

Maakuntakierros alkaa 4.10. Lappeenrannasta. Tilaisuuksia on yhteensä 19.

I&O maakunnissa (THL:n sivut)

Kokeilujen rahoitushaku on päättynyt

Päätökset tehdään syyskuun 2016 aikana ja kokeilut alkavat lokakuussa. Muutosagenttien haku jatkuu 15.9. saakka.
 

Lisätietoja

Anja Noro, projektipäällikkö 
STM, Sosiaali- ja terveyspalveluosasto, Sosiaalipalveluryhmä 0295163006  


Päivi Voutilainen, johtaja 
STM, Sosiaali- ja terveyspalveluosasto, Sosiaalipalveluryhmä 0295163403