FI SV

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Hankkeen tavoitteena on kehittää iäkkäille sekä omais- ja perhehoitajille nykyistä yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoidut ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut.

Kärkihankkeen toteuttamiseen on käytettävissä yhteensä 30 miljoonaa euroa vuosille 2016–2018. Hankkeen kokeilut ovat isoja maakunnallisia kokonaisuuksia, jotka usea toimija toteuttaa yhdessä. Hanke rahoittaa myös maakuntien alueilla toimivien muutosagenttien toimintaa. Muutosagentin keskeisin tehtävä on muodostaa maakuntaan yhteen sovitettu iäkkäiden palvelujen kokonaisuus.

Tutustu hankesuunnitelmaan

Twitterissä #IKIOMAT

Vastuuministeri: perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula

Kysyttävää?

Ota ensisijaisesti yhteys osoitteeseen ikioma.karkihanke@stm.fi

 

Ensimmäiset muutosagentit on valittu

Lue uutinen

Kokeilujen rahoitushaku on käynnissä

Rahoituksen hakuaika on 10.5.–31.8.2016. Päätökset tehdään syyskuun 2016 aikana ja kokeilut alkavat lokakuussa.

Lue lisää

Mistä kumppani kokeiluun?

Vastaa kyselyyn ja kerro suunnitelmistanne. Julkistamme luvan antaneiden tiedot sivulla Tukea valtionavustusten hakemiseen sopivien kokeilukumppanien löytämistä varten.

Siirry kyselyyn

 

Miten omais- ja kotihoitoa voisi kehittää?

 

Lisätietoja

Anja Noro, projektipäällikkö 
STM, Sosiaali- ja terveyspalveluosasto, Sosiaalipalveluryhmä 0295163006  


Päivi Voutilainen, johtaja 
STM, Sosiaali- ja terveyspalveluosasto, Sosiaalipalveluryhmä 0295163403