FI SV

Valtakunnallinen ja alueellinen viestintä kärkihankkeissa - Linjauksia ja periaatteita

STM:n vastuulla on viisi hallituksen kärkihanketta. Niiden toteuttamiseen osallistuu iso joukko toimijoita sekä eri ministeriöissä että maakunnissa. Viestintä on osa kaikkien näiden toimijoiden työtä.

Kärkihankkeiden viestinnälle on STM:n viestintäyksikössä luotu yhteisiä periaatteita ja linjauksia. Ne eivät ole kiveen hakattuja, vaan elävät tarvittaessa ja hankkeiden edetessä.

Linjaukset ovat yleisen tason linjauksia - yksityiskohtiin ei ole syytä eikä mahdollisuuttakaan mennä. Tärkeintä on avoin, ymmärrettävä ja oikea-aikainen viestintä.

Tämä sivu täydentyy vähitellen. Tulossa on muun muassa linkkejä viestinnän ohjeisiin ja suosituksiin. Palaute ja toiveet voi lähettää Anne Koskelalla, yhteystiedot sivun lopussa. Ps. Piirrokset Kaisa Leka.

Kaikille yhteiset linjaukset:

Periaatteet

 • Kärkihankkeita koskeva viestintä on avointa ja ymmärrettävää.
 • Viestinnässä hyödynnetään kattavasti ja luovasti kaikkia välineitä.
 • STM tekee linjaukset, jos viestinnässä nousee esiin sellaisia asioita, jotka vaativat yhteisiä periaatteita.

Viestinnän kielet

 • Viestinnän pääkieli on suomi, ja aineistot käännetään ruotsiksi, tarpeen mukaan myös muille kielille. Saamenkielisiä aineistoja ei saa unohtaa.

Yleisiä viestinnän suosituksia ja -ohjeita

Valtakunnallinen viestintä

Pääkanava on stm.fi

 • Kärkihankkeiden valtakunnallisesta viestinnästä ja sen suunnittelusta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Viestinnän pääkanava on stm.fi-palvelu ja siinä olevat kärkihankkeiden omat sivustot.
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen nettisivuilla julkaistaan tiedot valtakunnallisista tapahtumista sekä niiden aineistot.
 • Sosiaalisen median kanavissa nostetaan esiin erityisesti ajankohtaisia ja ihmisläheisiä asioita.
 • Tärkein sosiaalisen median kanava on @STM_Uutiset.

Viestintäsuunnitelma sisältää somen

 • STM laatii jokaiselle kärkihankkeelle valtakunnallisen viestintäsuunnitelman, joka sisältää muun muassa viestinnän ja sidosryhmätyön tavoitteet sekä kaikille yhteiset ydinviestit tukiviesteineen.
 • Suunnitelmaan kirjataan myös viestinnän kohderyhmät.
 • Sosiaalisen median käyttöä varten ei laadita erillistä suunnitelmaa, vaan se sisältyy viestintäsuunnitelmaan.

Visuaalinen ilme tukee viestejä

 • Sosiaali- ja terveysministeriön käytössä on kaksi kärkihankelogoa: toisessa on teksti Hallituksen kärkihanke ja toisessa teksti Hallituksen kärkihanke + kärkihankkeen nimi. Näitä logoja ministeriö käyttää sekä sähköisissä että painotuotteissa.
 • Kärkihankelogot on tarkoitettu vain ministeriön sekä sen hallinnonalan virastojen ja laitosten käyttöön, sillä ne ovat kärkihankkeiden virallisia tunnuksia. Jos olette kuitenkin aiemmin saaneet toisenlaiset ohjeet, voitte toimia niiden mukaan.
 • Kaikille kärkihankkeille on määritelty STM:ssä oma väri.
 • Värikoodit löydät täältä:

Vastuuhenkilöt STM:ssä

 • Jokainen kärkihankkeessa toimiva on viestijä. Viestintää johtaa kärkihankkeen vetäjä (hankepäällikkö). Jos kärkihankkeessa on projekteja, projektin viestintää johtaa projektista vastaava henkilö.
 • Kaikkien STM:n vastuulla olevien kärkihankkeiden viestintää koordinoi Anne Koskela STM:n viestinnästä. Hän vastaa myös LAPE-, OTE- ja I&O-hankkeiden viestinnän toteuttamisesta.
 • HYTE-hankkeen valtakunnallisesta yhteensovittamisesta vastaa Leena Salonen, ja PASI-hankkeen Virpi Kankaanpää.

Viestintäverkosto vetää yhtä köyttä

 • Kärkihankkeille on tehty Facebook-ryhmä, johon voivat liittyä kaikki kärkihankkeissa mukana olevat: viestinnän ammattilaiset, muutosagentit, hanketyöntekijät jne.
 • Facebook-ryhmä on yhteinen keskustelualusta ja verkostoitumisen paikka.
 • Ryhmään voi liittyä liittyä omalla tai organisaatioprofiililla.
 • Liity ryhmään:
  Hyvinvoinnin ja terveyden kärkihankkeiden viestintäverkosto

Alueellinen viestintä

 • Alueelliset kehittämis- ja kokeiluhankkeet vastaavat itse omasta viestinnästään ja sen kehittämisestä
 • Sosiaali- ja terveysministeriö tukee alueellista viestintää tarpeen mukaan neuvonnalla ja muun muassa tuottamalla keskitetysti viestintäaineistoa.
 • Kannustamme rohkeaan ja oivaltavaan viestintään!
 • Viestintäsuunnitelmien pohjana voi käyttää STM:ssä laadittua mallipohjaa:
 • Kaikki terveen järjen käyttö erilaisissa eteen tulevissa tilanteissa on sallittua ja suositeltavaa.

Visuaalinen ilme

Lisätietoja