FI SV

Valtakunnallinen ja alueellinen viestintä kärkihankkeissa - Linjauksia ja periaatteita

STM:n vastuulla on viisi hallituksen kärkihanketta:

 • Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI)
 • Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta (HYTE)
 • Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)
 • Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa sekä vahvistetaan kaikenikäisen omaishoitoa (I&O)
 • Osatyökykyisille tie työelämään (OTE)

Kärkihankkeiden toteuttamiseen osallistuu iso joukko toimijoita eri organisaatioissa. Viestintä on osa kaikkien näiden toimijoiden työtä.

Kärkihankkeiden viestinnälle on STM:n viestintäyksikössä luotu yhteisiä periaatteita ja linjauksia. Ne eivät ole kiveen hakattuja, vaan elävät tarvittaessa ja hankkeiden edetessä.

Linjaukset ovat yleisen tason linjauksia - yksityiskohtiin ei ole syytä eikä mahdollisuuttakaan mennä. Tärkeintä on avoin, ymmärrettävä ja oikea-aikainen viestintä.

Palaute ja toiveet tämän sivun sisällöstä voi lähettää Anne Koskelalle, yhteystiedot sivun lopussa. Piirrokset Kaisa Leka.

Kaikille yhteiset linjaukset:

Periaatteet

 • Kärkihankkeita koskeva viestintä on avointa ja ymmärrettävää.
 • Viestinnässä hyödynnetään kattavasti ja luovasti kaikkia välineitä.

Viestinnän kielet

 • Viestinnän pääkieli on suomi, ja aineistot käännetään ruotsiksi, tarpeen mukaan myös muille kielille. Saamenkielisiä aineistoja ei saa unohtaa.

Yleisiä viestinnän suosituksia ja -ohjeita

Valtakunnallinen viestintä

Pääkanava on stm.fi

 • Kärkihankkeiden valtakunnallisesta viestinnästä ja sen suunnittelusta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Viestinnän pääkanava on stm.fi-palvelu ja siinä olevat kärkihankkeiden omat sivustot.
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen nettisivuilla julkaistaan kärkihankkeiden toimeenpanon tukeen liittyviä aineistoja sekä tiedot valtakunnallisista tapahtumista sekä niiden aineistot.
 • Sosiaalisen median kanavissa nostetaan esiin erityisesti ajankohtaisia ja ihmisläheisiä asioita.
 • Tärkein sosiaalisen median kanava on @STM_Uutiset.

Viestintäsuunnitelma sisältää somen

 • STM laatii jokaiselle kärkihankkeelle valtakunnallisen viestintäsuunnitelman, joka sisältää muun muassa viestinnän ja sidosryhmätyön tavoitteet sekä kaikille yhteiset ydinviestit tukiviesteineen.
 • Suunnitelmaan kirjataan myös viestinnän kohderyhmät.
 • Sosiaalisen median käyttöä varten ei laadita erillistä suunnitelmaa, vaan se sisältyy viestintäsuunnitelmaan.

Visuaalinen ilme tukee viestejä

 • Sosiaali- ja terveysministeriön käytössä on kaksi kärkihankelogoa: toisessa on teksti Hallituksen kärkihanke ja toisessa teksti Hallituksen kärkihanke + kärkihankkeen nimi. Näitä logoja ministeriö käyttää sekä sähköisissä että painotuotteissa.
 • Kärkihankelogot on tarkoitettu vain ministeriön sekä sen hallinnonalan virastojen ja laitosten käyttöön, sillä ne ovat kärkihankkeiden virallisia tunnuksia. Jos olette kuitenkin aiemmin saaneet toisenlaiset ohjeet, voitte toimia niiden mukaan.
 • Kaikille kärkihankkeille on määritelty STM:ssä oma väri.
 • Värikoodit löydät täältä:

Vastuuhenkilöt STM:ssä

 • Jokainen kärkihankkeessa toimiva on viestijä. Viestintää johtaa kärkihankkeen vetäjä (hankepäällikkö). Jos kärkihankkeessa on projekteja, projektin viestintää johtaa projektista vastaava henkilö.
 • Kaikkien STM:n vastuulla olevien kärkihankkeiden viestintää koordinoi Anne Koskela STM:n viestinnästä. Hän vastaa myös LAPE-, OTE- ja I&O-hankkeiden viestinnän toteuttamisesta.
 • HYTE-hankkeen valtakunnallisesta yhteensovittamisesta vastaa Leena Salonen, ja PASI-hankkeen Virpi Kankaanpää.

Viestintäverkosto vetää yhtä köyttä

 • Kärkihankkeille on tehty Facebook-ryhmä, johon voivat liittyä kaikki kärkihankkeissa mukana olevat: viestinnän ammattilaiset, muutosagentit, hanketyöntekijät jne.
 • Facebook-ryhmä on yhteinen keskustelualusta ja verkostoitumisen paikka.
 • Ryhmään voi liittyä liittyä omalla tai organisaatioprofiililla.
 • Liity ryhmään:
  Hyvinvoinnin ja terveyden kärkihankkeiden viestintäverkosto

Alueellinen viestintä

 • Alueelliset kehittämis- ja kokeiluhankkeet vastaavat itse omasta viestinnästään ja sen kehittämisestä
 • Sosiaali- ja terveysministeriö tukee alueellista viestintää tarpeen mukaan neuvonnalla ja muun muassa tuottamalla keskitetysti viestintäaineistoa.
 • Kannustamme rohkeaan ja oivaltavaan viestintään!
 • Viestintäsuunnitelmien pohjana voi käyttää STM:ssä laadittua mallipohjaa:
 • Kaikki terveen järjen käyttö erilaisissa eteen tulevissa tilanteissa on sallittua ja suositeltavaa.

Visuaalinen ilme

Lisätietoja