Määritellään julkinen palvelulupaus

Julkinen palvelulupaus on maakunnan asukkailleen osoittama tahdonilmaisu siitä, miten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja käytännössä toteutetaan. Palvelulupausta ei tehdä valtakunnallisesti vaan maakunnat määrittävät itse, millaiset ja minkä tasoiset sote-palvelut ja mitä kanavia käyttäen ne tarjoavat asukkailleen. Palveluiden minimitaso on määrätty laissa. Maakunnat tekevät palvelulupauksen yhdessä asukkaidensa kanssa ja työssä hyödynnetään asiakkaiden osallistumisen toimintamallia.

Maakunnan palvelulupauksen tarkoituksena on toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa siten, että:

  • asiakkaiden näkemykset ja tarpeet otetaan huomioon
  • lisätään palvelujen järjestämisen avoimuutta
  • kehitetään palvelujen laatua, vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta.

Julkinen palvelulupaus on osa valinnanvapauden järjestämistä. Valinnanvapauden piiriin kuuluvat palvelut määritellään lainsäädännössä, joka viedään eduskunnan  käsittelyyn keväällä 2017. Julkinen palvelulupaus tulee voimaan sote-uudistuksen yhteydessä/maakuntien aloittaessa toimintansa 1.1.2020.

Julkinen palvelulupaus -tietoisku (5.9.2017)

Lisätietoja

Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö 
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Asiakkuus ja toimintaympäristö -yksikkö / ASTO, Asiakkaat-tulosryhmä / ASI 0295163256   etunimi.sukunimi@stm.fi