Määritellään kokemusasiantuntijuuden ja asiakkaiden osallistumisen toimintamalli

Osahankkeessa kehitetään asiakkaiden osallistumisen valtakunnallinen toimintamalli, joka

  • ottaa asiakkaat mukaan tasavertaisina kumppaneina palveluiden suunnitteluun, tuottamiseen ja kehittämiseen maakuntien järjestämisvastuulla olevassa sosiaali- ja terveydenhuollossa
  • tehostaa palvelujen oikea-aikaista kohdentumista ja väestön palvelutarpeisiin vastaavuutta arvioimalla yhdessä asiakkaiden kanssa palvelukokemuksia ja kehittämisideoita
  • parantaa henkilöstön ymmärrystä väestön palvelutarpeista ja väestön ymmärrystä palvelutoiminnasta edistäen asiakkaiden itsenäistä selviytymistä
  • tuottaa mallin, kuinka asiakkaiden kokemustieto ja kehittämisideat välittyvät virkamiesjohdolle ja poliittiseen päätöksentekoon.

Lisäksi hankkeessa arvioidaan asiakkaiden osallistumisen ja kokemustiedon tuottamisessa käytettävien menetelmien osuvuutta, tiedon hyödyntämistä ja uusien menetelmien, erityisesti digitaalisten menetelmien käyttöön ottoa.

Asukkaat ja asiakkaat voivat osallistua palvelujen suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin sekä vaikuttaa päätöksentekoon.

Valtakunnallisen toimintamallin luomiseksi kokeillaan ja arvioidaan erilaisia toimintatapoja viidessä alueellisessa kehittämispilotissa.   (Etelä-Karjala, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Kanta-Häme, Lappi) 1/2017 - 12/2017. Kokeiluista saadun tiedon perusteella tarkennetaan toimintamalli käyttöön otettavaksi keväällä 2018.

Lisätietoja

Juha Luomala, sosiaalineuvos 
STM, Sosiaali- ja terveyspalveluosasto, Asiakkaat ja henkilöstö -ryhmä 0295163492