FI SV

Palvelut asiakaslähtöisiksi

Hankkeessa kokeillaan erilaisia tapoja toteuttaa sote-palvelut niin, että jokainen voi saada tarvitsemansa palvelut ajasta ja paikasta riippumatta.

Asukkaiden kokemukset ja osallistuminen ovat lähtökohtia sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatapojen kehittämisessä. Lopulliset palvelut ja toimintamallit syntyvät maakunnissa kokeilujen kautta, asiakaskokemusten ja -palautteen perusteella.

Asiakkaalle uudet palvelut lisäävät joustavuutta ja valinnanvapautta sote-palvelujen käyttöön. Asiakas saa paremmin tukea toimintakyvyn ylläpitämiseen ja omahoitoon ja löytää sote-palvelut helpommin.

Hankkeen toimenpiteitä ovat maakuntien tekemä palvelulupaus, asiakkaiden ja asukkaiden kokemustiedon tuominen osaksi palvelujärjestelmää, palvelukanavia lisäävä sähköisten omahoitopalvelujen kehittäminen, asiakkaan valinnanvapautta lisäävä palvelusetelikokeilu, asumiseen perustuvan sosiaaliturvan uudistaminen sekä perustulokokeilu.

Kärkihankkeen toteuttamiseen on käytettävissä yhteensä n. 37 miljoonaa euroa vuosille 2016–2018. Kärkihanke on jaettu kolmeen kokonaisuuteen seuraavasti:

Toimenpide 1: Uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaprosessit - asiakas keskiöön jakautuu seuraaviin osahankkeisiin:

  • 1.1 Määritellään julkinen palvelulupaus
  • 1.2 Määritellään kokemusasiantuntijuuden ja asiakkaiden osallistumisen toimintamalli
  • 1.3 Kehitetään ja otetaan käyttöön uudet omahoidon sähköiset palvelut
  • 1.4a Palvelusetelikokeilu
  • 1.4b Suun terveydenhuollon palveluseteli

Toimenpide 2: Arvioidaan asumisperusteisen sosiaaliturvan tarkoituksenmukaista kohdentumista

Toimenpide 3: Toteutetaan perustulokokeilu

Kärkihankkeesta vastaavat sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila ja perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula.

Lisätietoja

Annakaisa Iivari, johtaja 
STM, Sosiaali- ja terveyspalveluosasto, Asiakkaat ja henkilöstö -ryhmä 0295163371