OTE-hankkeen alueelliset kokeilut ovat tie muutokseen

Päivi Mattila-Wiro Julkaisupäivä 9.11.2016 15.27 Blogit STM

Päivi Mattila-WiroOsatyökykyisille tie työelämään (OTE) -kärkihankkeessa alkoi lokakuun lopulla hallituksen valtionavustushaku alueellisiin kokeiluihin. Toivomme, että kokeiluihin lähtee mukaan suuri joukko alueellisia toimijoita, joita ovat esimerkiksi työpaikat, terveydenhuolto, TE-toimistot, Kela jne. Kokeilut edellyttävät laajaa alueellista yhteistyötä ja kokeilujen päähakijaksi sopii parhaiten kunta tai kuntayhtymä.

OTE-kärkihankkeen tavoitteena on, että osatyökykyiset henkilöt jatkavat työelämässä tai työllistyvät avoimille työmarkkinoille. Kohderyhmänä ovat sekä työssä olevat että töihin pyrkivät osatyökykyiset. Kärkihanke koostuu kahdeksasta projektista. Nyt avoinna olevat valtionavustushaut koskevat kahta kärkihankkeen projektia. Mallit työllistymiseen ja osallisuuteen -projekti etsii ratkaisuja vaikeasti työllistyvien työllistymispolulle. Polut hoitoon ja kuntoutukseen -projekti kehittää puolestaan työkyvyn tuen palveluketjuja.

OTE-kärkihankkeen alueelliset kokeilut tähtäävät muutokseen arkipäivän työssä.

OTE-kärkihankkeen alueelliset kokeilut tähtäävät muutokseen arkipäivän työssä – muutokseen totutuissa toimintatavoissa ja -kaavoissa sellaisissa tilanteissa, joissa ihmisen työkyvyn havaitaan heikentyneen. Muutoksen on oltava pysyvä. Siksi on erityisen tärkeää, että kokeiluissa on mukana alueellisia toimijoita, joilla on halu ja kyky muutokseen sekä asenne edelläkävijän roolin. 

Alueiden kehittämät toimintamallit laajennetaan myöhemmässä vaiheessa koko maahan.

Alueiden kokeilemat ja kehittämät toimintamallit laajennetaan myöhemmässä vaiheessa koko maahan. Kokeiluissa on siis kyse paitsi mahdollisuudesta kehittää toimintaa ja luoda uusia malleja, myös vastuusta eli siitä, että kehitetyt mallit ovat jaettavissa laajasti muidenkin käyttöön. 

Kokeilualueet eivät toki ole kehittämistyössään yksin. Mukana ja kokeilujen apuna ovat valtakunnalliset koordinoivat toimijat, joiden kanssa OTE-kärkihanke tekee yhteistyötä. Koordinoivat toimijat tulevat olemaan näkyviä toimijoita kokeiluissa. He ovat kokeilujen käytännön apuna, kouluttajina ja sparraajina sekä tulosten kerääjinä. STM ja OTE-kärkihanke seuraavat tiiviisti kokeilujen etenemistä ja tuloksia. 

Kokeilualueilta löytyy valtavasti osaamista, upeita ammattilaisia, tietoa ja taitoa sekä uusia ratkaisuja osatyökykyisten tilanteen parantamiseen.

Kokeiluilta odotetaan paljon. Uskon ja tiedän, että kokeilualueilta löytyy valtavasti osaamista, upeita ammattilaisia, tietoa ja taitoa sekä uusia ratkaisuja osatyökykyisten tilanteen parantamiseen. Kaikki, mikä on hyvää ja toimivaa, kannattaa säilyttää. Kaikki se, mikä vaatii muutosta, on nyt mahdollista muuttaa näissä kokeiluissa.

Päivi Mattila-Wiro
OTE-kärkihankkeen hankepäällikkö, KTT

Selaa blogin artikkeleita