FI SV

Kuntainfo: Toimeentulotukea koskevaan lainsäädäntöön muutoksia

13.2.2017 16.43
Uutinen

Perustoimeentulotuen myöntäminen ja tuen maksaminen siirtyivät kunnilta Kelan tehtäväksi vuoden 2017 alusta lukien. Asiakas hakee toimeentulotukea Kelasta eikä kunnasta. Sen sijaan kunta vastaa edelleen täydentävästä toimeentulotuesta ja ehkäisevästä toimeentulotuesta sekä niihin liittyvästä sosiaalityöstä.

Kunta voi vuoden 2016 aikana tehdyn tukipäätöksen perusteella myöntää perustoimeentulotukea enintään 31.3.2017 saakka.

Toimeentulotuen taso eivätkä tuen myöntämisperusteet ole muuttuneet. Tukeen liittyvät päätöksenteon ehdottomat määräajat ovat samat kuin ennen ja ne koskevat myös Kelaa.

Kela tekee yhteistyötä kunnan kanssa. Sosiaalityön rooli korostuu kunnan harkitessa täydentävän toimeentulotuen ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämistä hakijalle.

Toimeentulotuki on viimesijainen, luonteeltaan tilapäinen ja tarveharkintainen taloudellinen tuki, joka on osa sosiaalihuoltoa. Tuella on erityinen asema perustuslain tarkoittaman ihmisarvoisen elämän edellyttämän turvan ja välttämättömän toimeentulon ja huolenpidon takaamisessa. Tukeen liittyy kiinteästi yksilöllisiä ja perhekohtaisia palveluja, etenkin sosiaalityö.

Kelan myöntämä perustoimeentulotuki rahoitetaan puoliksi valtion, puoliksi kuntien varoista.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Sanna Pekkarinen, STM, p. 02951 63434
Neuvotteleva virkamies Jaakko Ellisaari, STM, p. 02951 63305